Home    Projecten   

Permeobuizen in Uden

pagina icon

Permeobuizen in Uden


Permeobuizen in Uden

In het noorden van Uden, aan de rand van één van de mooiste en meest uitgestrekte natuurgebieden van Brabant, ontwikkelt zich een zeer aantrekkelijk woongebied: Park Maashorst. Bijzonder vanwege de fantastische omgeving, maar ook omdat de bewoners het plan volledig zelf mee maken. Innovatie, architectuur, creativiteit, persoonlijke wensen en samenwerking krijgen hier volop de ruimte. Ook het riool gaat met z’n tijd mee, daarom is in dit natuurgebied gekozen om het regenwater terug de bodem in te laten vloeien met infiltratie Permeobuizen van De Hamer.

Infiltratiegebied
Het Park in Uden-Noord ligt op de rand van de Peelrandbreuk, met aan weerszijden verschillende ondergrondkenmerken. In combinatie met de natuurlijke hoogteverschillen resulteert dit in wijstgronden (gebied met ijzerrijke kwelstromen). Waterschap Aa en Maas wil de aanwezige natuurwaarden behouden, en daarom is de infiltratie van voldoende schoon regenwater in deze wijstgronden van zeer groot belang. Park Maashorst is dan ook aangewezen als infiltratiegebied. Om dit te realiseren wordt het verhard oppervlak afgevoerd naar de riolering en zo geïnfiltreerd. 

Witlox Wegenbouw & Groentechniek heeft het project in de gemeente Uden aangenomen, zij zorgen er voor dat Park Maashorst bouwrijp gemaakt wordt. Grontmij heeft voor Park Maashorst de waterparagraaf verzorgd. De Hamer heeft ca. 500 meter Permeobuizen Ø 400  met bijbehorende schachten geleverd.

Permeobuizen tegen verdroging
De Hamer levert met de Permeobuis de oplossing voor het probleem van bodemverdroging en onnodig regenwatertransport. Door de open structuur van de buiswand dringt het water direct in de bodem en wordt het daar verdeeld. Het waterdoorlatende vermogen van de Permeobuis is zo groot dat de infiltratiesnelheid eigenlijk alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. De Permeobuis kan gelegd worden volgens traditionele uitvoering en eenvoudig worden aangesloten op het bestaande riool. Extra tracéruimte bij de aanleg is niet nodig omdat vier functies in één buis worden gecombineerd: transport, berging, infiltratie en drainage. Ook de inspectie is eenvoudig uit te voeren. Verder zijn de buizen bestand tegen reguliere verkeersbelasting en is beton het minst belastend voor het milieu. Permeobuizen zijn volledig geïntegreerd in het Hapro systeem (zie verwerkingsadvies betonriolering) en zijn leverbaar in de diameters 400, 600 en 800 mm.

Aanverwante artikelen project

overlay Infiltratiebuizen Infiltratiebuizen