<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
riolering riolering riolering riolering

Uitvoering

De infiltratievoorzieningen van De Hamer hebben als basisfunctie het infiltreren van regenwater in de natuurlijke ondergrond. Daarnaast behoort berging van regenwater ook tot de functies van de infiltratievoorzieningen. Een geschikte grondslag is van belang voor de goede werking van de infiltratievoorzieningen. Grofzand, een grindkoffer of een lava-pakket genieten hierbij de voorkeur.

De Hamer heeft een aantal verschillende infiltratievoorzieningen in het leveringsprogramma zitten. Zowel bovengronds (bestrating) als ondergronds (riolering). De waterpasserende en -doorlatende bestrating vind je onder de milieustenen en milieutegels. Voor de ondergrondse toepassingen heeft De Hamer de volgende mogelijkheden: een waterdoorlatende kantopsluiting: het Permeoblok. Daarnaast zijn er infiltratiebuizen (Permeobuizen) en infiltratieschachten beschikbaar.

De Permeobuizen zijn leverbaar in een inwendige diameter van 400mm, 600 mm en 800 mm. Zij hebben een werkende lengte van 2000 mm. Het Permeoblok is leverbaar met een infiltrerende onderbak of een dichte onderbak. De infiltratieschachten zijn leverbaar met een inwendige diameter van 800 mm, 2000 mm en 2500 mm.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn rioleringsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor alle Hapro-, en Permeobuizen. Daarnaast wordt het ook in alle bijbehorende hulpstukken voor de rioolbuizen toegepast. Voor de schachten en uitstroomvoorzieningen geldt dat er proeven worden uitgevoerd met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van riolering en denkt graag mee met (complexe) rioleringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met (overstort-)schachten, kruisingsschachten, infiltratievoorzieningen, stuwen of pompputten. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.