<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
riolering riolering riolering riolering riolering riolering

Uitvoering

De basisfunctie van een rioolbuis is het transport van (afval-)water. Naast het transport zijn ook berging en infiltratie basisfuncties van een rioolbuis. Door de complexiteit en verandering van de rioleringswereld moet er rekening gehouden worden met diverse aspecten. Dit zijn onder andere HWA, DWA, vuilvracht, first-flush, te veel of juist te weinig grondwater, bergingscapaciteit, infiltratiemogelijkheden, afkoppeling, overstort, water op straat en verkeersbelasting.

De Hapro-buizen van De Hamer worden standaard geproduceerd met 10% secundaire granulaten. De rioolbuizen kunnen ongewapend of gewapend (staalvezel of traditionele korfwapening) geleverd worden.

De Hamer heeft voor buizen tot en met een diameter van 1000 mm het Hapro-systeem. Het is een systeem met bijzondere kenmerken. Op de eerste plaats is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een glijverbinding of een zelfsmerende lamell glijverbinding. Allebei de types bieden de zekerheid van een blijvend flexibele en toch waterdichte verbinding. De ring ligt daarbij als het ware opgesloten in een kamer. De tweede bijzonderheid van het Hapro-systeem is dat de buizen in het werk in te korten zijn tot op maximaal één meter van het spie-eind. Hierdoor kunnen inspectieschachten exact op beoogde positie in het stelsel worden geplaatst. Het spie-eind dient als pasbuis om de streng op maat te maken en het afgeknipte of -gezaagde mof-eind dient als pasbuis om de volgende streng weer mee te starten. Op deze manier gaat geen materiaal verloren. Omdat het mogelijk is strengen op maat te maken en met een speciale rubberring aan te sluiten op de schacht, behoren metselwerk, het aanstorten of klampen van buizen tot het verleden. Om buizen snel en eenvoudig op een inspectieschacht aan te sluiten, wordt gebruik gemaakt van rubberringsparingen. Door deze flexibele verbinding is het mogelijk geringe hoekverdraaiingen te maken tussen de buis en de schacht en zijn eventuele zettingsverschillen eenvoudig op te vangen.

Naast de ronde (Hapro-)buizen levert De Hamer ook vlakke voetbuizen, waterdoorlatende Permeobuizen, eivormige Columbuizen, kraagloze buizen, MetoMax polymeerbeton vrijverval- en boorbuizen.

 

 

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn rioleringsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor alle Hapro-, en Permeobuizen. Daarnaast wordt het ook in alle bijbehorende hulpstukken voor de rioolbuizen toegepast. Voor de schachten en uitstroomvoorzieningen geldt dat er proeven worden uitgevoerd met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van riolering en denkt graag mee met (complexe) rioleringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met (overstort-)schachten, kruisingsschachten, infiltratievoorzieningen, stuwen of pompputten. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.