<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating

Uitvoering

Aan betonnen stenen worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van functie, milieu en kwaliteit. Vormgeving speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Vorm en kleur worden aan de hedendaagse eisen aangepast, zonder afbreuk te doen aan het doel en de functie van bestrating. Het omgevingsbeeld is dankzij de stenen van De Hamer niet langer saai en monotoon. Prachtige kleuren en kleurnuanceringen hebben hun intrede gedaan. In combinatie met variabele legpatronen wordt op die manier het straatbeeld een karakteristiek aanzicht gegeven. De Hamer heeft een ruim aanbod aan stenen in diverse types, afmetingen, uitvoeringen en kleuren.

Op enkele uitzonderingen na worden de stenen geproduceerd met een deklaag en zijn de stenen voorzien van een facet en een splintervrije kop. Afhankelijk van het type en de afmeting zijn de stenen wel of niet leverbaar ten behoeve van machinaal straatwerk in één of meer verschillende verbanden.

Standaard worden de stenen geproduceerd op basis van een lichtgrijze cement, waarbij de deklaag wel of niet is voorzien van een kleur zonder kleur ondersteunende granulaten. De deklaag kan ook worden voorzien van een kleur met kleur ondersteunende granulaten conform het Newtone procedé. De geluidsarme SilenTONE stenen zijn voorzien van een decibel reducerende deklaag, voorzien van kleur ondersteunende granulaten conform het Newtone procedé. Naast een standaard deklaag, een Newtone deklaag en een SilenTONE deklaag kunnen enkele stenen ook geproduceerd worden met een open structuur deklaag of geheel door en door.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten, die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn bestratingsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden, stenen als tegels met een deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Ook andere producten kunnen projectmatig geproduceerd worden met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

 

Kalkuitbloei

Op het oppervlak van betonproducten is soms een witte uitslag zichtbaar, dit wordt ook wel kalkuitbloei genoemd. Kalkuitbloei is een vervelende bijkomstigheid voor producenten en verwerkers. Het is geen permanent probleem, bij goed gebruik zal de kalkuitbloei vanzelf verdwijnen. Het uittreden van de kalk heeft niets te maken met de kwaliteit van het geleverde product.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van bestrating en denkt graag mee met bestratingsvraagstukken. Wij bieden zelfs de mogelijkheid om elementen naar wens van de ontwerper te produceren. Afwijkende maatvoering, onderscheidend kleurgebruik en niet-stereotype afwerking zijn daarbij interessante opties. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.