<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Over ons   »  
  3. Mvo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Wil je weten wat wij doen op dit gebied? Lees dan ons MVO-jaarverslag.