<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Nieuwe bestrating maakt wijkcentrum druten helemaal af

Nieuwe bestrating maakt wijkcentrum Druten helemaal af!

Op 13 mei is het nieuwe wijkcentrum De Doorkijk te Druten officieel geopend. Het wijkcentrum faciliteert diverse initiatieven uit de wijk. Van culturele en recreatieve activiteiten tot vergaderingen, feesten en partijen. Ook zijn er diverse clubs en verenigingen gevestigd.

Bestrating van De Hamer
Voor de civieltechnische uitwerking van het wijkcentrum De Doorkijk heeft De Hamer de bestrating geleverd. Het ging om dikformaten in de kleuren donkerbruin, grijs en zwart, opsluit(project)banden en grijze tegels. Rondom het wijkcentrum heeft Postma uit Bergharen hier parkeerplaatsen, een terras en de toegangswegen mee gerealiseerd.

Bestrating_De_Hamer_in_Druten_4 (1)

Projectfoto's