<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Hapro en permeobuizen van de hamer in brunssum

Hapro- en Permeobuizen van De Hamer in Brunssum

Brunssum investeert de komende jaren in het onderhoud en verbetering van de openbare ruimte. Het plan is uitgebreid, naast wegen en riolering, wordt ook het groen, de verlichting en verkeersveiligheid aangepakt. In december begon Mourik Limburg Civiel B.V. de renovatie van de Muziekbuurt in Brunssum, waar De Hamer de riolering levert. Brunssum investeert in een duurzaam rioolstelsel. Het hemelwater wordt gescheiden van het vuilwater.

Permeo-_en_Haprobuizen_De_Hamer_Brunssum_1 (1)

Permeo- en Haprobuizen

Het Hapro-systeem van De Hamer was een groot voordeel op dit werk, omdat de putten op de kruisingen precies op de juiste plek kunnen worden gezet, zonder metselparingen. De spiestukken van het Hapro rioolsysteem kunnen op elke gewenste lengte afgekort worden en daarna middels de Haprostend rubberdichting of een dikke rolrubberring op de schacht aangesloten worden. Daardoor kan, eventueel in combinatie met een verjongde mof, de schacht altijd op de gewenste plaats gezet worden. De Hamer heeft bij de productie van de Hapro-buizen en hulpstukken 100% controle over de maatvoering en waterdichtheid.

Permeobuizen zijn gemaakt van open structuur beton, wat maakt dat de buis over de volledige wand permeabel is. Het hemelwater kan zodoende infiltreren in de bodem. De Permeobuis is de oplossing voor problemen als bodemverdroging en onnodig regenwater transport.

Permeo-_en_Haprobuizen_De_Hamer_Brunssum_2 (1)

Projectfoto's