<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Aqua mensura gemeente utrecht

AQUA Mensura® in de gemeente Utrecht

De Hamer Beton levert al een aantal jaar riolerings- en bestratingsmaterialen aan de firma Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V. voor Leidsche Rijn. Leidsche Rijn is een nieuwbouwlocatie én wijk in de gemeente Utrecht en bestaat uit de buurten: Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn, Grauwaart, Parkwijk, Het Zand, Hoge Weide, Terwijde, Langerak en Rijnvliet.


Hemelwater infiltreren 

In heel Leidsche Rijn wordt zoveel mogelijk schoon hemelwater rechtstreeks in de sloten en in de ondergrond opgeslagen. In bepaalde delen liggen brede greppels en/of zogenaamde wadi´s (een opslag- en infiltratievoorziening voor hemelwater). Op andere delen ligt onze waterdoorlatende Permeobuis als hemelwaterriool, maar ook stroomt het hemelwater op veel plekken via daken, regenpijpen en tuinen naar de openbare ruimte. In het oorspronkelijke wegprofiel zijn trottoirtegels 200x200 mm diagonaal zwart/antraciet toegepast en in de rijbaan en/of de parkeervakken waterdoorlatende- of waterpasserende stenen.

Aqua mensura

Dubbel AQUA Mensura® stone

Later is op verzoek van de gemeente Utrecht, bij het woonrijp maken van de buurt Leeuwesteyn, ook gebruik gemaakt van een waterpasserende tegel 200x200 mm in het trottoir. Deze zogenaamde ‘Dubbel AQUA Mensura® stone’ is voor Utrecht ontwikkeld, maar is natuurlijk voor iedereen beschikbaar. De AQUA Mensura is door de nokkenverbinding zelfopsluitend, waardoor kruipen van het straatwerk minimaliseert en de noodzakelijke voegen in stand blijven. De voeg (± 5 mm) en de onderbouw (vlijlaag) bestaat uit basaltsplit 2-5 om te zorgen dat het hemelwater snel afgevoerd kan worden naar de ondergrond.
 
Er zijn inmiddels heel wat AQUA Mensura stenen en -tegels verwerkt in Leidsche Rijn. Ben je benieuwd of de Aqua Mensura ook geschikt is voor jouw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Aqua mensura

Projectfoto's