<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Uitvoering

De basisfunctie van een uitstroomvoorziening is het voorkomen van bodemuitspoeling rondom een duiker of afvoerleiding. Daarnaast zorgen uitstroomvoorzieningen ervoor dat er rondom een duiker een vrije ruimte blijft, waardoor dichtgroeien van de doorstroomopening voorkomen wordt. Door de verschillende taludhellingen kunnen de uitstroomvoorzieningen in bijna ieder talud toegepast worden.

De uitstroomvoorzieningen van De Hamer worden geproduceerd in maatvaste mallen en gestort met zelfverdichtend beton. Hierdoor ontstaat een passende uitstraling voor het zichtwerk. De uitstroomvoorzieningen zijn optioneel leverbaar met een krooshek, terugslagklep, schotbalksponning, drempel of schuifafsluiter.

De HAMUSV-1 is leverbaar met een helling 1:2. Alle overige types, HAMUSV-2 tot en met HAMUSV-10 zijn leverbaar met een helling 1:1, 1:2 of 2:3. Ieder buistype is aan te sluiten op de uitstroomvoorzieningen. Het is wel van belang dat bekend is welke leverancier de aansluitende leiding levert. De uitstroomvoorzieningen met een aansluiting voor een betonbuis zijn voorzien van een Hapro-aansluiting.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn rioleringsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor alle Hapro-, en Permeobuizen. Daarnaast wordt het ook in alle bijbehorende hulpstukken voor de rioolbuizen toegepast. Voor de schachten en uitstroomvoorzieningen geldt dat er proeven worden uitgevoerd met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van riolering en denkt graag mee met (complexe) rioleringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met (overstort-)schachten, kruisingsschachten, infiltratievoorzieningen, stuwen of pompputten. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.