<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Herinrichting helmond de hamer levert riolering en bestrating

Herinrichting Helmond, De Hamer levert riolering en bestrating

In het kader van grootschalig onderhoud in Helmond, worden de wijken Horst en Laagveld heringericht. De herinrichting wordt door Infrascoop uit Cuijk uitgevoerd. Infrascoop is werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw en is actief van initiatieffase tot uitvoering. Voor dit project levert De Hamer de riolering en bestrating

Project_riolering_Helmond_-_De_Hamer_en_Infrascoop_2 (1)

Riool voor de toekomst

Voor de riolering in Helmond levert De Hamer Permeobuizen, schachten en Permeoblokken. Permeobuizen worden toegepast om bodemverdroging en onnodig regenwatertransport tegen te gaan. Door de open structuur van de buiswand dringt het water in de bodem. De Permeobuizen kunnen volgens traditionele uitvoering gelegd worden en eenvoudig worden aangesloten op het bestaande riool. De Permeoblokken van De Hamer worden bovengronds toegepast. Het waterdoorlatende blok kan als vervanging van goot en band dienen. Door de open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het in de ondergrond. Regenwater dat hierdoor in de bodem zakt, voorkomt wateroverlast op straat en verdroging van de bodem. Ook stroomt dit regenwater niet naar het riool, zodat een zuiveringsinstallatie niet onnodig wordt belast.

Project_riolering_Helmond_-_De_Hamer_en_Infrascoop_5 (1)

Duurzame bestrating

Nadat de riolering is vervangen, gaat Infrascoop met de bestrating aan de slag. De wijken Horst en Laagveld maken onderdeel uit van een 30 km/u zone. Er werd hier echter vaak harder gereden, omdat er geen snelheidsremmende voorzieningen aanwezig waren. De gemeente Helmond wil de buurt inrichten conform het Duurzaam Veilig principe. Dit betekent o.a. dat de weg wordt versmald en in de banden wordt gezet. Daarnaast worden op de Horst en het Laagveld plateaus en drempels aangebracht. Voor voetgangers is al een voetpad gerealiseerd. Met deze maatregelen zal de snelheid in de straat afnemen en zal de verkeersveiligheid hier toenemen.

De gemeente Helmond vindt duurzaamheid belangrijk. Bij de aanbesteding van dit project was het onderwerp ‘duurzaamheid’ dan ook omschreven. Alle betonnen bestratingsmaterialen die bij dit project worden toegepast, moeten uit duurzaam beton bestaan. Een eis was: minimaal 15% secundaire grondstoffen in het beton. Dit is duurzaam omdat de inzet van secundaire grondstoffen bijdraagt aan het behoud van primaire grondstoffen.

Project_riolering_Helmond_-_De_Hamer_en_Infrascoop_4 (1)

Projectfoto's