<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Stuwgoten met kantelstuwen

Stuwgoten met kantelstuwen

De Hamer Beton levert in opdracht van Waterschap De Dommel verschillende stuwgoten met kantelstuwen voorzien van telemetrie. Dit doen we in samenwerking met HC Waterbeheersing B.V. en Modderkolk Projects & Maintenance B.V. De Hamer beperkt zich uitsluitend tot de productie en het transport van de stuwgoot met ingebouwde onderdelen. HC Waterbeheersing maakt de kantelstuwen en zorgt voor de inbouw hiervan. Dit doen ze bij ons op onze productielocatie in Nijmegen. Modderkolk programmeert en installeert de complete beheeroplossingen op basis van telemetrie.

Stuwgoten met kantelstuwen

Duurzaam waterbeheer

Het project is een mooi voorbeeld van samenwerking in de keten, want duurzaam waterbeheer wordt voor iedereen steeds belangrijker. Door de gevolgen van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker last van extreem weer. Meer stortregen, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen, omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Het beheer van oppervlaktewater en het onderhoud van dijken en waterlopen verdient voortdurend aandacht.
 
Voorgaande maakt niet alleen dat capaciteitsvergroting van gemalen nodig is, maar er zijn ook andere manieren nodig om stuwen en gemalen te beheren. Een belangrijke vereiste daarbij is het vermogen sneller te kunnen optreden. Op die manier kan tijdig water afgelaten worden om te voorkomen dat alles overstroomt of juist zo veel mogelijk vasthouden om verdroging te voorkomen. Om de plaatsing te vereenvoudigen zijn de nieuwe stuwgoten uitgevoerd met sponning en betonwanden.

Stuwgoten met kantelstuwen

Projectfoto's