<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Wateroverlast aanpakken met bergingsriool

Wateroverlast aanpakken met bergingsriool

De gemeente Berg en Dal pakt wateroverlast aan door het aanleggen van een bergingsriool. Vooral op de Kwakkenberglaan liep het riool bij hevige regenval over, waardoor het water op de weg terechtkwam. In Berg en Dal leidde dit niet tot overlast, maar in het lager gelegen Nijmegen wel, omdat het via de Berg en Dalseweg en de Oude Kleefsebaan Nijmegen in stroomde.

De firma Pannekoek GWW uit Vaassen legde onder de Kwakkenberglaan in Berg en Dal een groot bergingsriool aan. Dit riool, met een totale inhoud van circa 700m3, zorgt ervoor dat het regenwater gebufferd wordt bij zware regenval. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat het water via de weg naar de lager gelegen buurgemeente Nijmegen stroomt.

Voor dit werk leverde De Hamer de betonputten met afmetingen tot 3,5 meter doorsnede. Ze werden tussen het GVK-riool aangebracht. De GVK-buizen hadden een doorsnede variërend van 2200 mm tot 3000 mm. Bij putten waarbij dergelijke grote GVK-moffen ingestort zijn, was het van belang dat de sparingen volledig rond bleven, zodat de aannemer in het werk de buizen naadloos op de put kon aansluiten. Daarnaast was er veel aandacht voor het constructieve gedeelte van deze putten.

Betonput_De_Hamer-_Berg_en_Dal_oktober2018_54 (1)