<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Oprichting

In 1934 was er veel werkloosheid in Nederland. Hierdoor startte er een werkgelegenheidsproject door middel van het graven van het Maas- Waalkanaal. Door het graven van het Maas-Waalkanaal kwamen bergen zand en grind vrij. Dit was voor de heer G.A van Gent een goede reden om in 1938 een betonfabriek langs het kanaal te beginnen, de grondstoffen lagen er namelijk al. Er liep een rails van het Maas-Waalkanaal naar de fabriek. Hierdoor kon het zand en grind gemakkelijk vervoerd worden. In 1938 was De Hamer op de locatie Nijmegen een feit. De locatie in Nijmegen is de hoofdlocatie van De Hamer. Op deze locatie wordt ondergrondse infra geproduceerd (buizen, schachten en prefab).

Ondernemingsnaam

Om één tegel te maken sloegen productiemedewerkers van De Hamer negen keer op het mengsel van een tegel. Ze maakten één tegel per keer en 1000 stuks per dag. Toen de toenmalige directeur de heer Fransen het productieproces uitlegde bij de Kamer van Koophandel, leidde het ‘hameren’ op de tegels tot de naam ‘De Hamer’.

Verschillende locaties

De Hamer is in de loop van de jaren groter geworden, er zijn nu drie locaties van De Hamer. Er zijn twee productielocaties en één kantoor- en productielocatie (Nijmegen).

In 1978 nam De Hamer een fabriek in Heumen over. Dit was voorheen betonfabriek Natubim/Tiemstra en is opgericht in 1948. Bij de productielocatie van De Hamer in Heumen wordt bovengrondse infra geproduceerd (tegels, banden en stenen).

In 2005 nam De Hamer de activiteiten over van De Maldense Betonfabriek. Deze betonfabriek is opgericht in 1930 en gespecilaiseerd in de productie van tegels. De Hamer had al een lange relatie met Malden. G.A. van Gent, begonnen als projectieleider in Malden, startte zijn eigen onderneming, die later de basis vormde voor De Hamer (zie oprichting). G.A. van Gent begon in een loods aan de broekkant (in Malden) zijn bedrijf. Door de komst van wegenbouwer Huberts (de heren Franssen) uit Zeist, die een stalling voor machines zochten, is er een samenwerking ontstaan. Net voor de oorlog is de productielocatie van de broekkant verplaatst naar de huidige vestiging van De Hamer Nijmegen. De heren Franssen hebben de productie van de heer van Gent overgenomen. Deze locatie maakt inmiddels geen onderdeel meer uit van De Hamer.

Monshouwer Beton in Waspik is in 2007 overgenomen door De Hamer. In 1965 werd Betonindustrie Monshouwer BV in Werkendam opgericht door dhr. C. Monshouwer. De enorme groei van het bedrijf maakte in 1982 een verhuizing onvermijdelijk. Het bedrijf verhuisde naar industrieterrein de Maasoever in Waspik, waar dhr. Monshouwer een moderne productielocatie liet bouwen. Monshouwer Beton heet nu ook ‘De Hamer Beton’. Bij de productielocatie in Waspik wordt bovengrondse infra geproduceerd (vooral tegels en stenen).

Het vroegere ‘Bos en Zoon beton BV’ in Alphen aan den Rijn is in 2008 aangesloten bij De Hamer. De Hamer heeft deze productielocatie overgenomen om het verspreidingsgebied in Nederland te vergroten. Deze productielocatie maakt inmiddels geen onderdeel meer uit van De Hamer. 

Door de overnames zijn de product/marktcombinaties vergroot. De Hamer heeft nu meer te bieden dan voorheen (totaalpakket).