<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
riolering riolering riolering riolering

Uitvoering

De basisfunctie van een inspectieschacht, ook wel een put genoemd, is het koppelen van de rioolstrengen en het toegankelijk maken van het rioolstelsel voor reiniging en inspectie. Specifieke toepassingen van inspectieputten vind je in situaties waarin hoekverdraaiingen gewenst zijn of daar waar de diameter van de buizen veranderd. Bovendien kan een schacht een onderdeel zijn van een overstort, gemaal of zinker. De inspectieschachten van De Hamer kunnen worden toegepast in combinatie met alle leidingmaterialen, maar samen met betonnen buizen vormen zij een gelijksoortige duurzame constructie.

De inspectieschachten worden geproduceerd aan de hand van puttenstaten en detailtekeningen. Zij vormen het resultaat van de besteksbepalingen en -tekeningen. Startdatum, productievolgorde en -tempo worden in overleg vastgesteld. Uiteraard na goedkeuring van de puttenstaat door de opdrachtgever.

De Hamer levert twee typen inspectieschachten. De schachten met een onderlinge traditionele verbinding (met specie of elastostrip) of inspectieschachten met een onderlinge Hapro-verbinding. De Hapro-schachten zijn leverbaar in verschillende inwendige maatvoeringen; 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm, 1250 x 1250 mm en ø 1000 mm.

De schachten met de onderlinge traditionele verbinding zijn leverbaar in een aantal standaardmaten. Met een montagemal zijn overige maten ook te realiseren. De inwendige maatvoering van de standaard mallen zijn: 600 x 600 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm ,1250 x 1250 mm, 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm, 1000 x 2000 mm, 1800 x 1800 mm, 1500 x 2000 mm en 2000 x 2000 mm.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn rioleringsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor alle Hapro-, en Permeobuizen. Daarnaast wordt het ook in alle bijbehorende hulpstukken voor de rioolbuizen toegepast. Voor de schachten en uitstroomvoorzieningen geldt dat er proeven worden uitgevoerd met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van riolering en denkt graag mee met (complexe) rioleringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met (overstort-)schachten, kruisingsschachten, infiltratievoorzieningen, stuwen of pompputten. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.