<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
Ascem B.V. Romein Beton B.V. Kemper Beton B.V. De Hamer Beton B.V. Lodewikus B.V. De Meteoor Beton B.V. Steenhuis Beton B.V. Hercules Beton B.V. Prefab Beton Vebo B.V.

Visiedocument BTE

De wereld om ons heen verandert snel. Zeker in de bouwsector liggen belangrijke maatschappelijke vraagstukken te wachten op innovatieve en duurzame oplossingen. In ons visiedocument beschrijven we welke rol de BTE Groep daarin speelt en lichten we onze visie en ambities toe.

Invie (CIRRCON)

Het CIRRCON project is gefinancierd door het LIFE programma van de Europese Unie. Het hoofddoel van het project is de productie van circulaire (gewapend) betonnen elementen.