<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
Kemper Beton B.V. Romein Beton B.V. Lodewikus B.V. Prefab Beton Vebo B.V. De Meteoor Beton B.V. De Hamer Beton B.V. Stelcon B.V. Ascem B.V. Steenhuis Beton B.V.

Visiedocument BTE

De wereld om ons heen verandert snel. Zeker in de bouwsector liggen belangrijke maatschappelijke vraagstukken te wachten op innovatieve en duurzame oplossingen. In ons visiedocument beschrijven we welke rol de BTE Groep daarin speelt en lichten we onze visie en ambities toe.