<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Kwaliteit

Wij streven naar een hoge kwaliteit voor onze producten en diensten. Onder kwaliteit verstaan wij: maatwerk leveren met kwalitatieve betonproducten en een uitstekende service. Omdat wij de behoeften en de wensen van onze klanten kennen, kunnen wij onze producten en de daaraan gelieerde diensten continu verbeteren. Afwijkingen en tekortkomingen worden gebruikt als belangrijke informatiebron voor procesverbeteringen.

Klant centraal

Door kennis van de bedrijfsprocessen van onze klanten kunnen wij ons richten op meerwaarde voor onze klanten. De klant staat in het midden van onze activiteiten: van onderzoek en ontwikkeling via inkoop en productie tot verkoop en dienstverlening. Wij streven naar tevreden klanten waarmee wij onze kennis en ervaring delen om een langdurige klantrelatie aan te gaan.

IMAG0176

Respect

Respect staat bij De Hamer hoog in het vaandel. Dit geldt zowel voor interne- als voor externe doelgroepen. Voor interne doelgroepen betekent respect dat wij kennis van ieder individu herkennen en gebruiken. Zo wordt participatie gestimuleerd en ambitie bevorderd. Voor externe doelgroepen betekent respect dat wij hen als partner zien. Een open en transparante communicatie is hierbij van belang.

Ede_Enka_Smink_Infiltratieringen_en_Permeo_7