<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
riolering riolering riolering riolering riolering riolering

Uitvoering

Inlaten

Om een inlaat op een buis te herstellen of te maken zijn zadelstukken/reparatieblokken leverbaar. Deze zijn leverbaar met een inlaat ø 125 mm of ø 160 mm. De zadelstukken/reparatieblokken zijn eenvoudig met specie op de buis te plaatsen.

Putkoppen

Om putkoppen op de juiste hoogte te krijgen, zijn stelringen leverbaar in diverse diktes.

Velin® afvalcontainers

h Voor afvalinzameling heeft De Hamer de Velin afvalcontainers in het assortiment. Dit gesloten opslagsysteem bestaat uit een robuuste bovengrondse inwerpzuil die gemonteerd is boven op een ondergrondse afval-verzamelcontainer met een zeer grote capaciteit (1.500, 2.200 of 2.700 liter). De inwerpzuil fungeert tevens als afsluiting van de ondergrondse container.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn rioleringsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor alle Hapro-, en Permeobuizen. Daarnaast wordt het ook in alle bijbehorende hulpstukken voor de rioolbuizen toegepast. Voor de schachten en uitstroomvoorzieningen geldt dat er proeven worden uitgevoerd met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van riolering en denkt graag mee met (complexe) rioleringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met (overstort-)schachten, kruisingsschachten, infiltratievoorzieningen, stuwen of pompputten. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.