<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating

Uitvoering

De betonnen tegel is niet meer weg te denken uit het hedendaagse straatbeeld. Als doelmatige toonzetter in het verkeer of als stabiele basis op trottoirs, rijwielpaden, woonerven, winkelcentra, schoolpleinen, tuinpaden etcetera. Ook voor het verharden van industrieterreinen zijn betontegels geschikt. De Hamer heeft een ruim aanbod aan tegels in diverse types, afmetingen, uitvoeringen en kleuren.

Op enkele uitzonderingen na worden de tegels geproduceerd met een deklaag en zijn de tegels voorzien van een facet en een splintervrije kop. Afhankelijk van het type en de afmeting zijn de tegels wel of niet leverbaar ten behoeve van machinaal straatwerk in één of meer verschillende verbanden.

Standaard worden de tegels geproduceerd op basis van een grijze cement, waarbij de deklaag wel of niet is voorzien van een kleur zonder kleur ondersteunende granulaten. De deklaag kan ook worden voorzien van een kleur met kleur ondersteunende granulaten conform het Newtone procedé. Op enkele uitzonderingen na kunnen de tegels ook geproduceerd worden met een uitgewassen deklaag met kleur ondersteunende granulaten, dit zijn Wascon® tegels. Het uitwassen van de deklaag geeft een bijzondere structuur aan de tegels. Er zijn veel varianten mogelijk. Naast een standaard deklaag, een Newtone deklaag en een Wascon® deklaag kunnen enkele tegels ook geproduceerd worden met een open structuur deklaag of geheel door en door.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten, die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn bestratingsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden, stenen als tegels met een deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Ook andere producten kunnen projectmatig geproduceerd worden met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Kalkuitbloei

Op het oppervlak van betonproducten is soms een witte uitslag zichtbaar, dit wordt ook wel kalkuitbloei genoemd. Kalkuitbloei is een vervelende bijkomstigheid voor producenten en verwerkers. Het is geen permanent probleem, bij goed gebruik zal de kalkuitbloei vanzelf verdwijnen. Het uittreden van de kalk heeft niets te maken met de kwaliteit van het geleverde product. Service De Hamer is specialist op het gebied van bestrating en denkt graag mee met bestratingsvraagstukken. Wij bieden zelfs de mogelijkheid om elementen naar wens van de ontwerper te produceren. Afwijkende maatvoering, onderscheidend kleurgebruik en niet-stereotype afwerking zijn daarbij interessante opties. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.