<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Uitvoering

Betonnen beschoeiing is een duurzame, onderhoudsvrije en milieuvriendelijke oplossing. De beschoeiing van De Hamer wordt toegepast om oevers langs waterplassen, uitmondingen bij duikers, kanalen en sloten te beschermen. Golfslag en hemelwater krijgen door de beschoeiing geen kans meer om aarde weg te spoelen. Een rietkraag kan onbelemmerd wortelen en in de ondergrond groeien, waardoor een natuurlijke oever ontstaat die technisch wordt beschermd en het landschap een mooi aanzien geeft.

De beschoeiingsplaten en -palen zijn in diverse afmetingen en kleuren leverbaar en zijn voorzien van een standaard wapening.

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Kalkuitbloei

Op het oppervlak van betonproducten is soms een witte uitslag zichtbaar, dit wordt ook wel kalkuitbloei genoemd. Kalkuitbloei is een vervelende bijkomstigheid voor producenten en verwerkers. Het is geen permanent probleem, bij goed gebruik zal de kalkuitbloei vanzelf verdwijnen. Het uittreden van de kalk heeft niets te maken met de kwaliteit van het geleverde product.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van bestrating en denkt graag mee met bestratingsvraagstukken. Wij bieden zelfs de mogelijkheid om elementen naar wens van de ontwerper te produceren. Afwijkende maatvoering, onderscheidend kleurgebruik en niet-stereotype afwerking zijn daarbij interessante opties. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.