<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating bestrating

Uitvoering

De basisfunctie van betonnen banden is het behouden van compacte bestrating door het opsluiten van bestratingsmaterialen. Maar er zijn meer toepassingen, zoals het opvangen van een gering hoogteverschil, de verzorging van regenwaterafvoer, een signaalfunctie op verkeerswegen en -pleinen, het markeren van inritten of parkeerhavens etcetera. Door inventief gebruik te maken van vorm- en kleuraccenten kan het straatbeeld niet alleen worden verlevendigd, maar ook veiliger worden gemaakt voor verkeersdeelnemers. Bovendien bevordert het de diversiteit in de architectuur. De Hamer heeft een ruim aanbod aan banden in diverse types, afmetingen, uitvoeringen en kleuren.

Op enkele uitzonderingen na worden de banden geproduceerd met een deklaag en zijn de banden voorzien van een visbekverbinding en een splintervrije kop.

Standaard worden de banden geproduceerd op basis van een donkergrijze cement, waardoor ze een diepgrijze, naar blauw neigende kleur hebben. De deklaag kan ook worden voorzien van een kleur met kleur ondersteunende granulaten. Op enkele uitzonderingen na kunnen de banden ook geproduceerd worden met een uitgewassen deklaag met kleur ondersteunende granulaten. Het uitwassen van de deklaag geeft een bijzondere structuur aan de banden. Er zijn veel varianten mogelijk.

Duurzaam en circulair

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame circulaire lijn bestratingsmaterialen waarin standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden, stenen als tegels met een deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Ook andere producten kunnen projectmatig geproduceerd worden met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

 

 

Kwaliteit

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. Producten die niet met het KOMO-productcertificaat gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). De actuele certificaten zijn te vinden bij de downloads. Op het gebied van MVO kunt je met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief, wij zijn gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Kalkuitbloei

Op het oppervlak van betonproducten is soms een witte uitslag zichtbaar, dit wordt ook wel kalkuitbloei genoemd. Kalkuitbloei is een vervelende bijkomstigheid voor producenten en verwerkers. Het is geen permanent probleem, bij goed gebruik zal de kalkuitbloei vanzelf verdwijnen. Het uittreden van de kalk heeft niets te maken met de kwaliteit van het geleverde product.

Service

De Hamer is specialist op het gebied van bestrating en denkt graag mee met bestratingsvraagstukken. Wij bieden zelfs de mogelijkheid om elementen naar wens van de ontwerper te produceren. Afwijkende maatvoering, onderscheidend kleurgebruik en niet-stereotype afwerking zijn daarbij interessante opties. Wij denken graag mee over de oplossing en zijn niet bang om out of de box te denken.