<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Ideale combinatie permeobuis en columbuis

Ideale combinatie: Permeobuis en Columbuis

In Gelselaar (gemeente Berkelland) werkt Lansink Wegenbouw uit Saasveld aan de vervanging van het riool. Het oude gemengd stelsel dateerde uit 1961 en was aan vervanging toe. Het gemengde stelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel met Permeobuizen en Columbuizen.

Met de infiltrerende Permeobuizen als hemelwaterriool wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd of, bij extreme neerslag, afgevoerd naar een waterberging. Dit zorgt voor een goed grondwaterpeil en helpt wateroverlast te voorkomen. Het vuilwaterriool wordt vervangen door een eivormige Columbuis. De gemeente Berkelland is van mening dat dit type buis, voornamelijk bij weinig afvoer, tot een betere doorstroming leidt dan ronde buizen. Bij een gescheiden riool komt er namelijk minder water door de buis, omdat het hemelwater wordt afgekoppeld.

De combinatie van de Permeobuizen en de Columbuizen vormt een optimaal rioolsysteem, waardoor Gelselaar is voorbereid op de toekomst.

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van de Permeobuis en/of onze eivormige Columbuis? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij De Hamer of met onze binnendienst via 024-3441244.

4._Permeobuizen_en_Columbuizen-2 (1)

Projectfoto's