Home    Projecten   

Dubbel transportriool ø1000 Brummen

pagina icon

Dubbel transportriool ø1000 Brummen


Dubbel transportriool ø1000 Brummen

De rioolcapaciteit in de Pothof te Brummen moest (hydraulisch gezien) worden vergroot. Er werd gekozen om het oude transportriool ø800 te vervangen door een dubbele rioolstreng vlakke voet ø1000.

Uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) kwam naar voren dat het riool hydraulisch gezien moest worden vergroot. Dit om water-op-straat situaties bij regenbui 8 (T=2) in de gemeente te verminderen. Een grotere rioolbuisdiameter moest verdiept worden aangelegd en daardoor moest tevens een extra gemaal worden geplaatst.

Ingenieursbureau Tauw heeft enkele hydraulische scenario’s voor deze rioolvergroting doorgerekend. Het transportriool bleek hydraulisch uiteindelijk realiseerbaar met twee strengen ø1000 in plaats van één streng ø1500. Ook kon het extra gemaal vervallen.

Samenwerking
Proviel Adviseurs en Ingenieurs uit Hengelo heeft de besteksuitwerking verzorgd. Daarbij is Betonindustrie De Hamer B.V. geraadpleegd voor de praktische en technische mogelijkheden, onder andere voor de belastbaarheid van betonbuizen en de uitvoering van zes grote systeemputten. Gekozen is voor zwaar belastbare vlakke voet buizen zodat aannemer Dostal uit Vorden in staat was alle werkzaamheden met het gebruikelijke zwaar materieel uit te voeren, ondanks de beperkte gronddekking op de buizen tijdens de aanleg.

De productie- en engineeringafdeling van De Hamer zijn na nauw overleg met de gemeente met een goed werkbaar voorstel gekomen voor de engineering van de relatief grote inspectieschachten. Niet onbelangrijk was hierbij de mogelijkheid om met rubberringaansluitingen i.p.v. metselsparingen in de (hoekverdraaide) putten te werken. In samenspraak met Dostal werd de productie precies afgestemd op de voortgang in De Pothof en werd de beoogde realisatietermijn gehaald.

Vooral dit laatste was van groot belang omdat een flinke regenbui tijdens de uitvoering tot natte voeten zou kunnen leiden. Het transportriool was namelijk tijdelijk afgesloten van de overstort. Gelukkig heeft het niet hard geregend en is de aanleg volgens planning verlopen. De wegomleiding voor vrachtverkeer via Dieren heeft ook niet langer hoeven duren dan gepland.
Door samenwerking in de hele keten heeft dit project een zeer korte doorlooptijd gekregen en is het risico op overlast tot een minimum beperkt.