<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 november 2021

Waarom is de MKI-waarde belangrijk bij aanbestedingen?

Waarom is de MKI-waarde belangrijk bij aanbestedingen?

Bij steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten en aannemers staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Er wordt bij potentiële opdrachtnemers niet alleen meer gekeken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar ook naar de Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Maar waarom is deze waarde zo belangrijk bij aanbestedingen?

Wat is een MKI-waarde?

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. De MKI-waarde toont een waarde, uitgedrukt in euro’s, waarmee je de milieu-impact aangeeft. De MKI-waarde geeft aan of een product duurzaam geproduceerd wordt. Hoe lager de MKI-waarde is, hoe kleiner de milieubelasting.

Hoe kun je de MKI-waarde berekenen?

De MKI-waarde van een product wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Bij de berekening wordt niet alleen naar het product gekeken maar bijvoorbeeld ook naar het productieproces of transport ervan. Er zijn diverse rekenmethoden op de markt om je MKI-waarde te berekenen. Een voorbeeld is de Ontwerptool Groen Beton van Betonhuis. In deze rekeningtool wordt er aan de hand van 17 milieuaspecten getoetst en is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, het SBK-toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis LCA-normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044.

Klimaatdoelstellingen behalen

De MKI-waarde geeft een duidelijk beeld van de impact op het milieu en kan helpen bij de voortgang om klimaatdoelstellingen te behalen. De wens om in Nederland in 2050 volledig energieneutraal te zijn, is ambitieus. Er zijn al flinke stappen gezet, maar het is nog lang niet genoeg. Er liggen nog flinke uitdagingen. Als je kijkt naar beton, dan levert het onderdeel cement een groot aandeel in de milieubelasting. Er komt veel CO2 vrij bij het maken van cement en dat is wereldwijd een groot aandachtspunt. Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen die de komende jaren gehaald moeten worden, is het belangrijk om CO2-reductie te realiseren. Lees hier over enkele innovatieve rioleringsprojecten met duurzaam beton.

Voordelen van een MKI-waarde bij aanbestedingen

  • Minder belasting voor het milieu;
  • Draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en een circulaire bouwsector;
  • Betonproducten kunnen uniform beoordeeld worden op duurzaamheidsaspecten.

Bereken de milieu-impact bij je rioleringsprojecten

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt de MKI-waarde belangrijk. Wij kunnen je helpen bij rioleringsprojecten waar dit een criteria is. Ben je benieuwd naar de milieu-impact voor jou rioleringsproject? 

Milieu-impact berekenen