<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 november 2021

Innovatieve rioleringsprojecten met duurzaam beton

Innovatieve rioleringsprojecten met duurzaam beton

De Hamer is actief op heel veel plekken in Nederland. Maar ook dicht bij het hoofdkantoor in de gemeente Nijmegen zijn diverse mooie innovatie rioleringsprojecten waar wordt gewerkt met duurzaam beton.

Duurzaam beton met geopolymeren: gemeente Nijmegen

In Nijmegen zijn er eind vorig jaar HaproGeo-buizen (met geopolymeren als bindmiddel) toegepast. Het gaat hier om een pilot in samenwerking met de gemeente Nijmegen. Geopolymeer is een ander bindmiddel dan cement. Je kunt er ook beton van maken. Het grote voordeel van geopolymeren is dat er sprake is van minder CO2-uitstoot en dat levert een lagere MKI-waarde op. Geopolymeer heeft andere eigenschappen dan cement. Er zijn nog geen officiële normen voor, maar het voldoet wel aan de huidige eisen en normen voor cementgebonden producten, die we als leidraad aanhouden. Zowel De Hamer als de gemeente Nijmegen zijn verantwoordelijk voor dit project met duurzaam beton. Productie met geopolymeer is een duurzame oplossing, maar heeft ook een nadeel. Het is nog in ontwikkeling en de voorraad is beperkt.

Duurzaam beton met betongranulaat: Haterseveldweg Nijmegen

Een andere manier van duurzaam beton produceren is het toepassen van betongranulaat: hoogwaardig granulaat dat ontstaat uit een recyclingsproces van betonnen producten. Zo levert De Hamer al een paar jaar duurzame ongewapende buizen met 10% betongranulaat en Permeobuizen met 5% betongranulaat. In de Haterseveldweg in Nijmegen zijn duurzame betonbuizen met betongranulaat gebruikt bij de aanleg van een vuilwaterriool onder een snelfietsroute. Een deel van de standaard betonbuizen is vervangen door deze rioleringsbuizen. Een primeur voor Nederland. Veel gemeenten passen het materiaal inmiddels ook toe in andere projecten. Op deze manier krijgt betonpuin en hoogwaardig betongranulaat een ‘tweede leven’. Buizen met betongranulaat zijn bij De Hamer inmiddels de standaard. De ambitie is om nog meer betongranulaat toe te gaan passen.

Gewapende buizen met betongranulaat

De Hamer produceert sinds april 2020 ook gewapende buizen met betongranulaat. De buizen worden standaard met 10% betongranulaat gemaakt. De buizen blijven voldoen aan alle gestelde normen en eisen (NEN-EN 1916, NEN 7126 en BRL 9201).

Toekomst

De komende jaren zullen er meer praktijkvoorbeelden volgen waarin wordt gewerkt met duurzaam beton. Ieder project is uniek en dat vraagt om een oplossing op maat. Om te komen tot nog betere en duurzame producten, wordt creativiteit en ondernemerschap gevraagd. Om aan alle duurzaamheidseisen tot 2050 te voldoen, moeten er nog veel stappen worden gezet.

Persoonlijk advies aanvragen

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt het duurzaam aanbieden van beton belangrijk. Wil jij meer weten over duurzame keuzes bij rioleringsprojecten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Onze specialisten helpen je graag. 

Persoonlijk advies aanvragen