<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
3 november 2023

Stuwgoten regelen de waterinlaat voor De Dommel

Stuwgoten regelen de waterinlaat voor De Dommel

Al meer dan twintig stuwgoten zijn inmiddels te vinden het gebied van waterschap De Dommel. De Hamer Beton produceerde deze specials voor het tweede jaar op rij.

Ontwikkeling

De stuwgoten zijn in drie afmetingen door De Hamer ontwikkeld in samenwerking met het waterschap, HC Waterbeheersing en Modderkolk Projects & Maintenance. De betonnen bakken worden ingezet om de waterhuishouding (oppervlaktewater) van de Noord-Brabantse landbouwgebieden op peil te houden. Door de gevolgen van klimaatverandering krijgt Nederland meer te maken met extremer weer waarvan overstromingen of grote droogte het gevolg kunnen zijn. Het beheer van oppervlaktewater is dan ook een belangrijk punt van aandacht.

stuwgoten

De stuwgoten zorgen voor een gecontroleerde in- en aflaat van de sloten in de landbouwgebieden. Bijzonder is dat de stuwgoten op afstand door het waterschap bediend kunnen worden. Tijdens de productie is hiervoor zowel de nodige techniek als een zonnecel aangebracht. De zonnecel zorgt ervoor dat de bediening van de stuwgoot zelfvoorzienend is.

Succesverhaal

De stuwgoten die in 2022 voor het eerst door De Hamer voor De Dommel werden geproduceerd waren dermate succesvol, dat het waterschap besloot in 2023 een aanbesteding uit te schrijven voor meer stuwgoten. De stuwgoot van De Hamer werd als specificatie in het bestek opgenomen. Onlangs heeft De Hamer vanuit deze aanbesteding weer drie stuwgoten mogen leveren.

stuwgoten rs 2

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de stuwgoot? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op