<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
26 maart 2024

CO2-reductie bij De Hamer: voortgang 2023

CO2 reductie bij De Hamer

Sinds 2013 werkt De Hamer aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. De Hamer heeft een doelstelling van 7 procent reductie in 2025 ten opzichte van 2021. De rapportage laat zien welke voortgang wij hebben geboekt om deze doelstelling te behalen en hoe we dat hebben gedaan.

In 2023 reduceerden wij onze CO2-uitstoot met meer dan 22 procent terwijl de productie vrijwel gelijk bleef. Per geproduceerde ton beton werd een reductie van 17,3 procent behaald. Daarmee zouden we onze doelstelling al ruim hebben behaald. Verdere rapportages moeten uitwijzen of wij dit resultaat kunnen verzilveren. Wij willen de doelstelling bereiken met reductiemaatregelen in het gehele bedrijf. Door efficiëntieverbeteringen gebruiken wij minder diesel voor de uithardingsprocessen. Er komen steeds meer elektrische auto’s en heftrucks in ons bedrijf. Wij werken hard aan het beperken van het aardgasverbruik. Ten slotte zetten we in op het continue verbeteren van de efficiëntie, bijvoorbeeld door het plaatsen van ledverlichting en het productieproces verder te optimaliseren.

De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn in te zien via onze website.