<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
6 september 2022

Duurzame bestrating: waar moet je op letten?

Wascon® uitgewassen betontegel

Op de vraag ‘wat is de meest duurzame bestrating?’ is geen standaard antwoord. Het is namelijk erg lastig om producten te vergelijken. Het gaat niet alleen om levensduur en milieubelasting bij de productie, maar bijvoorbeeld ook om hergebruik, de fundering, het transport en de uitstraling. Zet dit maar eens naast elkaar…

Dat is een hele uitdaging! Maar het ís mogelijk om weloverwogen beslissingen te maken als het gaat om duurzame bestrating. In dit blogartikel helpen we je daarbij door te vertellen waar je bij je keuze op moet letten.

Start met het ontwerp bij duurzame bestrating

Het begint bij het ontwerp. Natuurlijk kun je de grootste winst behalen door géén bestrating te gebruiken (refuse), maar bij het inrichten van de openbare ruimte is dat onmogelijk. Wellicht is het beperken van het aantal vierkante meters bestrating een optie (reduce). Of een herontwerp met circulariteit als uitgangspunt (rethink/ redesign).

Refuse, reduce en rethink zijn drie van de tien R-en uit het 10R-model van CB23. Ook hergebruik (re-use) hoort in dit rijtje. Het is raadzaam om dit model eens naast je ontwerp te houden.

MKI-waarde én een BRL K11002-certificaat

Iemand die producten aanschaft, hoort graag dat hij voor duurzame bestrating heeft gekozen. Producenten laten dan ook geen kans onbenut om dat te benadrukken. Maar hoe duurzaam een product daadwerkelijk is? Woorden laten dat niet zien, maar de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) doet dat wel. Deze waarde wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. Het is dus goed om deze te controleren.

Let wel: de MKI-waarde is pas echt iets waard als het bedrijf ook BRL K11002-gecertificeerd is. Want hiermee toont een producent van betonnen infraproducten aan dat het milieu profiel ook echt klopt.

Cement en CO2

Ook bij de grondstof cement hoort een label: van CEM I tot en met CEM III. Deze score zegt iets over de hoeveelheid portlandklinker in het cement. Producten met een CEM I-label bevatten veel portlandklinker, wat betekent dat er bij de productie veel CO2 wordt uitgestoten. Hangt er een CEM V-label aan een grondstof? Dan heeft het de laagste CO2-uitstoot.

Tot slot zijn er enkele duurzame ontwikkelingen die het waard zijn om in de gaten te houden. Zo worden geopolymeren soms gebruikt als vervanger van cement. Dit zijn bindmiddelen die voor een gunstiger milieuprofiel zorgen. Deze ontwikkeling heeft een enorme potentie, maar staat nog in de kinderschoenen.

Wascon® als duurzame bestrating

Al met al zijn er van duurzame bestrating goede en slechte voorbeelden, maar het vergt wat uitzoekwerk om erachter te komen waar je precies voor kiest. Eén van de producten die sowieso een lage MKI-waarde heeft, is de Wascon® uitgewassen betontegel. Deze hebben een lange levensduur, vragen weinig onderhoud en worden standaard geproduceerd met een substantieel aandeel betongranulaat als vervanger voor zand en grind. Én… Wason® tegels zijn oneindig recyclebaar tot nieuwe Wascon® tegels.

Tot slot behouden ze hun esthetische waarde voor jaren. Daardoor kun je er makkelijk één of twee vervangen of nieuw aansluiten bij “oud” zonder dat iemand het ziet. Ook dát hoort bij duurzame bestrating.

Vraag een gratis sample aan

Moet de bestrating functioneel, duurzaam én mooi zijn? Dan is de Wascon® betontegel een uitstekende keuze. Ben jij enthousiast geworden van de Wascon® betontegel? Vraag gratis een sample aan en ontdek het! 

Vraag een sample aan