<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
23 maart 2023

Wat bepaalt de levensduur van een betontegel?

Levensduur betontegel

Vanwege de lange levensduur is een betontegel een populair product voor infraprojecten. Toch gaat niet elke betontegel even lang mee. Er zijn namelijk heel wat factoren die de levensduur van een betontegel bepalen. We zetten de belangrijkste aspecten op een rij.

Kleurvastheid van een betontegel

De levensduur van een betontegel gaat niet alleen over technische kenmerken, maar ook over esthetische waarde. Kleurvastheid, die wordt bepaald door een combinatie van kleurhoudende granulaten en natuurlijke pigmenten, is daarbij van belang.

Bij De Hamer testen we de kleurvastheid met de CIELAB-methode. Hiermee kunnen we kleurverschillen meten op basis van de l-waarde (grijswaarde), a-waarde (positie tussen rood en groen) en de b-waarde (positie tussen blauw en geel). 

Vorst- en dooibestandheid hebben invloed op de op de levensduur van een betontegel

Betontegels hebben uiteraard te maken met verschillende weersomstandigheden, waarbij vorst en dooi van invloed kunnen zijn op de levensduur. Een poreuze deklaag waar vocht intreedt, is minder bestand omdat bij vorst het water in de betontegel uitzet. Daardoor komt er spanning op te staan en kunnen er deeltjes vanaf schieten. Om zeker te weten dat onze tegels hiertegen bestand zijn, testen we het massaverlies na ongeveer dertig vorst-en-dooi-cycli waarbij er temperatuurwisselingen optreden van -20 °C tot 20 °C.

Slijtbestandheid en splijttreksterkte

De belasting van de betontegel is ook bepalend voor de levensduur. Auto’s en vrachtwagens zorgen immers voor meer slijtage dan voetgangers en fietsers. Daarom testen we producten op inslijting met de Capon-proef, waarbij een tegel tegen een draaiende schijf wordt gedrukt en meten we de inslijting. Ook controleren we de splijttreksterkte, omdat bij belasting een tegel kan doorbuigen en er trekspanningen ontstaan die het beton op moet nemen.  

Knipbaarheid 

Als een aannemer met een betontegel aan de slag gaat, kan de levensduur zomaar eens bijzonder kort zijn. Bijvoorbeeld als ze tijdens het knippen op onverwachte plaatsen breken. Onze stelregel: tegels moeten met een lamellenknipper op een gemakkelijke manier knipbaar zijn, mét een nette breuklijn. 

Is er betongranulaat als secundaire grondstof verwerkt? Dan ben je er bij ons zeker van dat dit hoogwaardig betongranulaat is, zodat we kunnen garanderen dat er geen houtresten of andere materialen in het product zijn achtergebleven die het knippen en daarmee de breuk negatief kunnen beïnvloeden. 

Kwaliteit en de levensduur van een betontegel

Natuurlijk, de levensduur van een betontegel wordt in eerste instantie bepaald door kwaliteit in het productieproces en het gebruik van goede grondstoffen. Daarom besteden we hier veel aandacht aan met haarfijne betonsamenstellingen, effectieve verdichting en uitgebalanceerde (verhardings)processen. Om je ervan te verzekeren dat producten aan de beschreven specificaties voldoen, werken we met KOMO-productcertificaten. Ook hanteren we ISO-14001 en de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE).

Vraag een sample aan van de Wascon® uitgewassen betontegel 

Nogmaals: doorgaans gaan betontegels lang mee. Maar er zijn natuurlijk altijd producten die ergens met kop en schouders bovenuit steken. Onze Wascon® uitgewassen betontegel is er zo één. Dit product is superkleurvast, bijzonder slijtbestendig en uitstekend bestand tegen weersinvloeden. Vraag vrijblijvend een sample aan en laat onze adviseur meer vertellen over de exacte levensduur van deze betontegel.

Vraag een sample aan