<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
30 maart 2023

Vijf tips voor het aanleggen van duurzaam fietspad van beton

Duurzaam fietspad van beton

Een fietspad in een natuurgebied? Schelpjes of een onverhard pad zijn in dat geval een optie. Een tijdelijk wegdek voor fietsers in de stad? Asfalt kan hier uitkomst bieden. Wordt er om een duurzaam fietspad gevraagd? “Dan komt in de meeste gevallen elementverharding van beton het beste uit de verf.”

Aan het woord over een duurzaam fietspad van beton is Daaf de Kok. Daaf is oprichter van Bouwcirculair, waarmee hij zestien regionale ketens heeft opgezet om de bouw en infra circulairder te maken. Onder meer de betonketen in het gebied rondom Arnhem en Nijmegen. In dit artikel legt hij uit waarom betontegels vaak dé toepassing zijn voor fietspaden. Ook deelt hij vijf tips om een zo’n duurzaam mogelijk fietspad van beton  aan te leggen.

Levenscyclusanalyse 

“Bij fietspaden die voor langere tijd worden aangelegd, is het vaak de keuze uit asfalt of betontegels”, steekt Daaf van wal. “Daarbij ben ikzelf niet pro het ene of het andere product: ik ben alleen pro duurzaamheid. Als je dat als ontwerper, werkvoorbereider of bestekschrijver ook bent, kun je met een vergelijkingsinstrument heel makkelijk beslissingen maken.”  

Het gaat om een speciale levenscyclusanalyse (LCA) die de milieueffecten van beide opties meet. Daaruit blijkt onder meer dat beton een lagere MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) heeft en voor minder CO2-uitstoot zorgt. Daaf: “Asfalt gaat vaak maar vijf tot tien jaar mee. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom een duurzaam fietspad van betontegels beter uit de test komt.”

Daafs tips voor een duurzaam fietspad van beton

Is je keuze op elementverharding gevallen? Dan is er nóg meer winst voor het milieu te behalen. Daaf deelt vijf adviezen voor een duurzaam fietspad van beton:  

1. “Begin met een duurzaam ontwerp. Een ontwerp moet in elk geval lang meegaan en het liefst zo sober mogelijk zijn. Onderzoek bijvoorbeeld of het fietspad smaller of korter kan, dit zorgt ervoor dat een fietspad duurzamer wordt omdat minder materiaal nodig is.”

2. “Laat waar kan secundaire grondstoffen toe. Overleg met de fabrikant wat er maximaal mogelijk is, zonder dat het afbreuk doet aan bepaalde specificaties zoals draagkracht.”

3. “Gaat het om de herinrichting van een bestaande situatie? Bekijk dan of er mogelijkheden zijn om producten te hergebruiken. En als dat niet kan, zorg dan dat grondstoffen terugkomen in de keten.”

4. “Kies voor een duurzaam type elementverharding, zoals de 4U-tegel. Die heeft sparingen aan de onderzijde waardoor er 14% minder beton nodig is.” 

5. “Vraag de producent naar de MKI-waarde én het BRL K11002-certificaat. Hiermee toont het bedrijf aan dat het milieuprofiel ook echt klopt.”

Persoonlijk advies aanvragen

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt het duurzaam aanbieden van beton belangrijk. Wil jij meer weten over duurzame keuzes bij het inkopen van beton? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Onze specialisten helpen je graag. 

Neem contact op