<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
21 maart 2023

Hoe hoogwaardig betongranulaat de uitgewassen betontegel steeds duurzamer kan maken

De Wascon® uitgewassen betontegel

De Wascon® uitgewassen betontegel is een mooi voorbeeld van duurzame bestrating. Naast de lange levensduur, de lage MKI-waarde en het feit dat de tegel oneindig recyclebaar is, produceert de Hamer het product met een substantieel deel hoogwaardig betongranulaat.

Een betonproduct voorzien van hoogwaardig betongranulaat heeft een positief duurzaamheidseffect. Daarnaast zijn er dan minder primaire grondstoffen nodig in de vorm van zand en grind. In bepaalde mate geldt: des te meer betongranulaat we kunnen gebruiken, des te kleiner de milieu-impact van de Wascon® uitgewassen betontegel dus is.

Wat is hoogwaardig betongranulaat?

Het predicaat ‘hoogwaardig’ krijgt betongranulaat natuurlijk niet zomaar. Het is allereerst belangrijk dat bekend is wat de herkomst van het puin is en welke betonsamenstellingen gebruikt zijn. Op basis hiervan kan de kwaliteit bepaald worden. 

De manier van verwerken bepaalt uiteindelijk of het ook echt hoogwaardig betongranulaat wordt. Dat begint met het scheiden en reinigen van het materiaal bij de breekinstallatie: dit moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Daarna is het zaak dat uitgekiende processen voor een goede korrelverdeling zorgen, want ook dat maakt of kraakt de kwaliteit van het granulaat.

Hoogwaardig betongranulaat verwerkt als secundaire grondstof 

Hoogwaardig betongranulaat is als secundaire grondstof ideaal voor het onderbeton van de Wascon® uitgewassen betontegel. Deze laag hoeft immers alleen voor voldoende sterkte te zorgen. Voor de deklaag van ongeveer acht millimeter gebruiken we enkel primaire grondstoffen (zand en grind en natuurlijke mineralen), omdat deze ook esthetisch perfect moet zijn. 

Streven naar een groter aandeel hoogwaardig betongranulaat

In de onderlaag van de Wascon® uitgewassen betontegel verwerken we momenteel minimaal 15% hoogwaardig betongranulaat. We streven naar een groter aandeel – wat op projectbasis mogelijk is. Om dit structureel te verwerken, zijn in de toekomst zijn constantere processen nodig, waarbij de herkomst van betonpuin standaard bekend moet zijn. Als ook de homogeniteit en beschikbaarheid voldoende is, kan hoogwaardig betongranulaat een grotere rol gaan spelen. 

Vraag een sample aan van de Wascon® uitgewassen betontegel 

Ben je benieuwd naar de Wascon® uitgewassen tegel? Vraag dan een sample aan van dit product. Eén van onze adviseurs kan je dan meteen nog meer vertellen over de rol van hoogwaardig betongranulaat; nu en in de toekomst.

Vraag een sample aan