<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Prosperity

Ons doel is optimale economische en maatschappelijke prestaties neerzetten om winst te behalen en dit te investeren in de onderneming (product en proces) en de maatschappij. Het behalen van winst is noodzakelijk om het inkomen van de medewerkers van De Hamer en de continuïteit van het bedrijf voor zowel de korte als de lange termijn veilig te stellen. Dit komt ten goede aan de welvaart (prosperity).

LEAN-filosofie

Wij proberen ons continu te verbeteren en hanteren hierbij de lean filosofie. Deze filosofie helpt verspillingen tegen te gaan en bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen met als doel optimaal te voldoen aan de behoeften van de markt. De lean filosofie streeft naar foutloze producten en diensten. Bij De Hamer lopen er verschillende projecten die betrekking hebben op de lean filosofie. Hierbij worden er verschillende bedrijfsprocessen in kaart gebracht en verbeterd.

Customer Intimacy

Om succesvol te zijn heeft De Hamer richting gekozen met behulp van de waardediscipline Customer Intimacy. Dit betekent dat wij ons focussen op specifieke klanten en deze klanten de beste totaaloplossing bieden. De strategische keuze voor de waardediscipline Customer Intimacy is bepalend voor onze communicatie, structuur en de processen van de organisatie. Wij adviseren onze klanten over het ontwerp, de productkeuze, de productie, de inkoop, de levering en installatie van onze betonproducten.