<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 november 2021

Duurzaam inkopen van beton: waar moet je aan denken?

Duurzaam inkopen van beton: waar moet je aan denken?

Het nadenken over de effecten van ons handelen op mens en natuur wordt steeds belangrijker. Zo ook in de bouwsector. Waar voorheen de focus voornamelijk lag op de prijs bij het inkoopproces speelt tegenwoordig duurzaamheid ook een grote rol. Dit geldt ook het voor het duurzaam inkopen van beton.

Als je beton duurzaam wil inkopen, zal de vraag naar de duurzaamheid van het product telkens gesteld worden. Om samen tot een meer duurzaam gebruik van beton te komen is er een samenwerking ontstaat tussen de overheid en bouw- en toeleveringsbedrijven. Deze samenwerking heeft in 2018 geleid tot het zogenaamde Betonakkoord

De ondertekenaars van het Betonakkoord willen de concurrentiekracht verbeteren, de export vergroten en de werkgelegenheid laten groeien. Zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton. En ze willen de voortgang om beton duurzamer te maken bewaken, zodat het niet alleen bij plannen blijft. Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de hele keten: Het winnen/produceren van de grond- en hulpstoffen, het produceren van de producten, het transport naar de gebruiker, het verwerken van de producten tot de mogelijkheid om beton later te gebruiken als prefab of als grondstof voor nieuwe producten.

Vier thema’s

Het Betonakkoord richt zich op vier thema’s:

1. CO2-reductie

Ten opzichte van 1990 moet de CO2-uitstoot in 2030 tenminste met 30% afgenomen zijn. Maar er wordt gestreefd naar 49%.

2. Circulaire economie

Alle vrijkomende beton moet in de toekomst hergebruikt gaan worden. Per direct gaat minimaal 5% van de toeslagmaterialen vervangen worden door betonreststromen.

3. Innovatie en onderwijs

Om de ambities waar te maken, is het nodig continu te innoveren. Daarom wordt het onderwijs meegenomen in alle veranderingen. Het onderwijs moet de mensen opleiden die de innovaties kunnen waarmaken en zij kunnen een belangrijke rol vervullen in het onderzoek op dit gebied. Deze innovatie richt zich niet alleen op de productie van beton, maar ook het mogelijk maken van andere toepassingen, waardoor de omgeving gespaard kan worden.

4. Natuurlijk kapitaal

Bij het beoordelen van de duurzaamheid van beton moet gekeken worden naar zoveel mogelijk aspecten die de omgeving beïnvloeden. Niet altijd zijn deze in geld uit te drukken. Daarom is het belangrijk dat we in staat zijn de effecten van beton op het milieu uit te drukken in een of meer getallen. Een voorbeeld van zo’n getal is de Milieu Kosten Indicator (MKI). Lees hier waarom de MKI-waarde een belangrijke rol speelt bij aanbestedingen. 

Waarom duurzaam inkopen?

Vroeger was voornamelijk de prijs van belang bij de aankoop van beton, tegenwoordig wordt meer en meer gevraagd naar de duurzaamheid van het product. Natuurlijk is de prijs van belang, maar andere aspecten worden duidelijk meegewogen. Deze aspecten moeten expliciet onderdeel zijn van het inkoopproces. Leveranciers moeten bereid en in staat zijn om openheid van zaken te geven. Hoe wordt het product geproduceerd, waar komen hun grondstoffen vandaan, zijn de werkomstandigheden acceptabel, hoe worden de producten vervoerd, en hoe werken we aan een beter hergebruik van beton? Bedrijven die achter het Betonakkoord staan kunnen deze duidelijkheid geven. 

Persoonlijk advies aanvragen

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt het duurzaam aanbieden van beton belangrijk. Wil jij meer weten over duurzame keuzes bij het inkopen van beton? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Onze specialisten helpen je graag. 

Persoonlijk advies aanvragen