<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 maart 2023

De herinrichting van een parkeergebied met duurzaam beton

Parkeergebied duurzaam beton

Als je het verschil wil maken met duurzaam beton, dan is de herinrichting van een parkeergebied een ideale kans. Hierbij gaat het namelijk vaak om een grote oppervlakte: dat schiet tenminste op. Hoe je dat goed aanpakt? We nemen de mogelijkheden met je door. 

Het duurzaam toepassen van beton begint uiteraard bij het ontwerp. Als dat er nog niet ligt, is het raadzaam om aan de tekentafel het 10R-model van CB23 te hanteren. Want aan de hand van tien R-en, zoals refuse, reduce en re-use, kom je tot een zo duurzaam mogelijk ontwerp. Staan de plannen in grote lijnen al vast? Dan is het de kunst om de juiste productkeuze te maken. Wat ons betreft zijn er vier kanshebbers.

1. De 4U-tegel

Hij ziet er precies hetzelfde uit als de bekende trottoirtegel, maar er is één belangrijk verschil: de 4U-tegel is stukken duurzamer. Dankzij vier uitsparingen aan de onderzijde is voor deze tegel 14% minder beton nodig. En ondanks dat een 4U-variant maar liefst anderhalve kilo lichter is, is deze net zo sterk. Ook levert dit ontwerp een CO2-reductie op van minimaal 10%.

2. Aqua MensuraStone®

Als de locatie van de parkeergelegenheid naast duurzaam beton om bestrating én infiltratie vraagt, dan is de Aqua MensuraStone® perfect. Dit product is door het unieke nokkensysteem grotendeels zelfopsluitend, waardoor de noodzakelijke voegen in stand blijven en het verband blijft door zijn nokken intact In combinatie met de speciale onderbouw ontstaat hierdoor het perfecte waterinfiltratiesysteem. Ook is er voor de Aqua MensuraStone® net wat minder beton nodig, wat met veel vierkante meters tóch een verschil maakt. 

3. StoneCross

De StoneCross is ideaal voor parkeerterreinen met een zware belasting. Dankzij de symmetrische kruisvorm kantelt de steen namelijk niet en dit product heeft een hoge splijttreksterkte. Dat we minimaal 15% hoogwaardig betongranulaat als secundaire grondstof gebruiken, maakt de StoneCross ook qua duurzaamheid een interessante optie. Daarnaast zijn er drie legverbanden mogelijk die waterdoorlatend zijn én ruimte geven aan groen in de vorm van gras. Zonder dat er spoorvorming optreedt. 

4. Grasbeton (12 cm dik) of GreenStone (8 cm dik)

Je ziet ze steeds vaker: parkeerplaatsen die niet volledig bestraat zijn. Deze worden gelegd met grasbetontegels of de GreenStone. Dit bestratingsmateriaal heeft openingen waar gras doorheen kan groeien en waar regenwater infiltreert. Dit zorgt niet alleen voor een groene uitstraling, maar het is ook goed tegen wateroverlast en hittestress. En voor bodemherstel en de biodiversiteit. Uiteraard zijn voor grasbeton en de GreenStone minder grondstoffen nodig dan voor andere betonverhardingen met dezelfde dikte.  

Duurzaam beton van De Hamer 

Voor welk type je uiteindelijk ook kiest: met De Hamer ben je verzekerd van zo duurzaam mogelijk beton. Al onze producten hebben namelijk een lange levensduur en een lage MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator). Verder doen we er alles aan om de CO2-uitstoot te beperken, circulariteit te bevorderen en ketens te verkorten. 

Vraag een sample aan van de Wascon® uitgewassen betontegel 

Tot slot vraag we nog een keer je aandacht voor de 4U-tegel. Deze is namelijk standaard afgewerkt met een Wascon® uitgewassen deklaag, waardoor het product bijzonder kleurvast en draagkrachtig is. Dat verlengt de levensduur aanzienlijk. Vraag vrijblijvend een sample aan en vraag één van onze adviseurs waarom dit beton nog meer zo duurzaam is.

Vraag een sample aan