<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 juli 2015

Kwaliteit en kundigheid bekroond met contracten

Met trots kunnen wij melden dat De Hamer weer drie vooraanstaande gemeenten via een contract aan zich heeft weten te binden. Beide contracten zijn gebaseerd op Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en hebben een looptijd van twee jaar, met de optie het contract twee keer met een jaar te verlengen. De Hamer heeft de ambitie om, naast de correcte uitvoering van het contract en een prettige samenwerking met de verschillende medewerkers bij de gemeenten, een bijdrage te leveren aan het vereenvoudigen en optimaliseren van processen, dus LEAN werken.

Contracten Apeldoorn en Utrecht
Bij de aanbesteding ‘Raamovereenkomst Betonproducten’ van de gemeente Apeldoorn is De Hamer, op basis van de gestelde gunningcriteria, als voordeligste uit de bus gekomen. Het contract met de gemeente Apeldoorn omvat het leveren van betonstraatstenen, trottoirbanden en –tegels. Bij de aanbesteding ‘Betonnen rioolbuizen en -putten’ in de gemeente Utrecht is De Hamer ook als winnaar uit de bus gekomen (digitale kluis TenderNed).

Verlening contract Rotterdam
De gemeente Rotterdam is tevreden over de samenwerking en de uitvoering van het lopende ‘Raamcontract betonnen riolering, perceel 1 Rotterdam Noord’. Met de Contractmanager van de gemeente is daarom onlangs overeengekomen de huidige overeenkomst met De Hamer één keer met twee jaar te verlengen.