<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
23 november 2022

Het verlagen van de CO2-uitstoot, staat hoog in het vaandel bij De Hamer!

https://www.dehamer.nl/nieuws/het-verlagen-van-de-co2-uitstoot-staat-hoog-in-het-vaandel-bij-de-hamer?hs_preview=rrAUMjrg-92174661721

Sinds 2013 werkt De Hamer aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Dit vinden wij erg belangrijk! Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. Als doelstelling heeft De Hamer 4.1% reductie van CO2-uitstoot in 2022 ten opzichte van 2019.

Het verlagen van de CO2-uitstoot willen wij op verschillende manieren bereiken. Zoals bijvoorbeeld:

  • Het gebruiken van steeds meer elektrische auto's en heftrucks
  • Het onderzoeken van maatregelen om minder stroom te gebruiken voor de uithardingsprocessen
  • Hard werken aan het beperken van het gebruik van aardgas
  • Continue verbeteren van de efficiënte, bijvoorbeeld door het plaatsen van ledverlichting en het productieproces verder te optimaliseren.
In de eerste helft van 2022 reduceerden we onze CO2-uitstoot met 9% per geproduceerde ton beton (berekend vanaf het basisjaar 2019). Dat is meer dan het dubbele van onze doelstelling. De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn hier terug te vinden.