<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
25 april 2022

De Hamer zet in op verduurzaming van het transport, compleet zero emissie naar Rotterdam

Verduurzaming transport

Een gezonde, duurzame en bereikbare stad. Dat is waar een aantal grote gemeenten, waaronder Rotterdam, hard aan werkt. Daarnaast speelt het gezamenlijke doel van overheid en bedrijfsleven een belangrijke rol: het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bereikbaar houden van de binnenstad bereikbaar én het terugdringen van de CO2-uitstoot. Vanuit deze doelstelling is Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) ontstaan: alle focus een schone en efficiënte stadslogistiek: Samen op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul uitstoot en nul opstoppingen.

De noodzaak tot stevigere en snellere CO2-maatregelen is de laatste jaren toegenomen en heeft in 2019 tot het Klimaatakkoord geleid. In het Klimaatakkoord worden de doelen voor stadslogistiek duidelijk, zoals de invoering van 30 tot 40 zero-emissiezones van de grootste gemeenten voor vrachtauto’s en bestelauto’s in 2025. Het behalen van deze stads logistieke doelen kan jaarlijks 1,0 megaton CO2-uitstoot besparen.

Bijdrage aan ZES

De Hamer is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid om de negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Emissieloos vervoer is daar een uitstekend voorbeeld van. De Hamer levert veel betonmaterialen in de gemeente Rotterdam. Deze materialen worden vervoerd door onze vaste transporteur H.N. Post & Zonen uit Pijnacker (in de buurt van Rotterdam). Daarom werd gezocht naar een manier om ook het transport van deze materialen te verduurzamen.

Zonder uitstoot

H.N. Post & Zonen, die duurzaamheid ook hoog in het vaandel heeft staan, heeft sinds 2021 (in samenwerking met BREYTNER) de eerste vol elektrische 50 ton trekker in Nederland in gebruik genomen. In samenwerking met H.N. Post & Zonen is De Hamer een pilot gestart om in 2022 een aantal vrachten volledig emissieloos (dus zonder CO2-uitstoot) te leveren in de aangewezen zone in Rotterdam. Het emissieloze vervoer start al op de productielocaties van De Hamer: het laadproces wordt bij De Hamer uitgevoerd door een volledig elektrische Linde E50 heftruck. De vrachten worden vervolgens ook volledig emissie loos vervoerd door H.N. Post & Zonen en gelost door middel van een elektrische 14 ton meterkraan. Eind maart heeft het eerste transport op deze manier plaatsgevonden.

Duurzaam transport