<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
29 maart 2022

Het verminderen van de CO2-uitstoot enorm belangrijk voor De Hamer

De Hamer verminderd CO2-uitstoot

Wij vinden het belangrijk om ons in te zetten om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom werken we sinds 2013 aan het verlagen van onze CO2-uitstoot.

Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. De Hamer heeft een doelstelling van 4,1% reductie in 2022 ten opzichte van 2019. Daar stoppen wij echter niet. Zo gebruiken wij steeds meer elektrische auto’s en heftrucks en onderzoeken wij maatregelen om minder stoom te gebruiken voor de uithardingsprocessen. Ten slotte werken we continue aan het verbeteren van de efficiëntie, zoals het plaatsen van ledverlichting en het terugdringen van blindstroomverbruik door plaatsing van batterijcondensatoren. In 2021 reduceerden we onze CO2-uitstoot met 7% per geproduceerde ton beton.

De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn in te zien via onze website.

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt het duurzaam aanbieden van beton belangrijk. Wil jij meer weten over onze reductiedoelstellingen of ben je geïnteresseerd in een van onze duurzame betonproducten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Onze specialisten helpen je graag.

Neem contact op