<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
20 september 2016

CO2-reductie door samenwerking: Roseboom-Ede initiatief

CO2-reductie door samenwerking: Roseboom-Ede initiatief

De Hamer is actief in verschillende keteninitiatieven. Niet alleen om werkprocessen op elkaar af te stemmen, maar ook om Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) naar een hoger niveau te tillen. Een van de nieuwe keteninitiatieven waar De Hamer aan deelneemt, is het Roseboom-Ede initiatief. Dit is een initiatief waarbij het Aannemers- en transportbedrijf Roseboom-Ede en De Hamer kijken hoe zij samen CO2 kunnen besparen en hoe zij kunnen samenwerken. Onderwerpen zoals LEAN (first time right), ketenintegratie en LCA/MKI worden tijdens de bijeenkomsten besproken.