<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
7 november 2021

Circulair inkopen van betonnen rioolbuizen volgens de GWW aanpak

Circulair inkopen van betonnen rioolbuizen volgens de GWW aanpak

Door de grote materiaal- en klimaatimpact is het voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) belangrijk om te bouwen op een manier die economisch verantwoord is en een bijdrage levert aan het welzijn van mens en dier. Circulair inkopen is daarbij geen doel, maar een belangrijk middel om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. In deze blog lees je hoe circulair inkopen van betonnen rioolbuizen in zijn werk gaat volgens de GWW aanpak.

Wat is de rol van circulair inkopen?

Bij grote bouwprojecten zijn diverse disciplines betrokken en enorm veel belanghebbenden. Die hebben allemaal hun eigen eisen en belangen in het GWW-traject. De rol van inkoop hierin is om te bekijken in hoeverre er in het inkoopproces rekening gehouden kan worden met de circulaire principes. Dit moet uiteraard passen binnen de kaders van het inkoopproces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat je binnen een project altijd ruimte moet houden voor circulaire oplossingen. Zo kun je proberen om met minder primair materiaalverbruik en milieu-impact hetzelfde doel behalen of behoefte in te vullen.

Een duurzame GWW aanpak

Binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW) wordt al gewerkt volgens de ‘Aanpak Duurzaam GWW’. Met de GWW aanpak wordt voor de verschillende fasen van een bouwproject aangegeven hoe er duurzaam gewerkt kan worden. Dit heeft betrekking op zowel het plannen, aanbesteden en uitvoeren van bouwprojecten. Deze aanpak is gebaseerd op zes basisprincipes.

De eerste vier stappen van circulair inkopen

De aanpak GWW beschrijft een aantal stappen die gevolgd moeten worden in het project. Dit stappenplan helpt je bij het in kaart brengen van belangrijke kwaliteitscriteria als het gaat om duurzaamheid. Hieronder zijn de eerste vier stappen van circulair inkopen opgesomd:

1. Bepaal je ambitie

In de eerste stap van een circulair inkoopproces is het bepalen van je ambities. Wat betekent circulariteit voor jouw organisatie en een bepaald project? En hoe wordt dit vertaald naar het inkoopproces?

2. Creëer intern draagvlak

Daarna ga je kijken naar de consequenties voor jouw organisatie wanneer je circulair gaat inkopen. Hierbij is het belangrijk om tijdig de verschillende betrokkenen te benaderen en bij het proces te betrekken.

3. Formuleer je behoefte en vraagstelling

Bij stap 3 breng je jouw behoeftes in kaart en daarmee formuleer je direct de vraagstelling. Het is belangrijk om zo functioneel mogelijk de behoeftes, maar ook de randvoorwaarden te specificeren.

4. Werk samen met de markt

Om een circulaire economie te creëren heb je de hulp van de markt nodig. Een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is hierin cruciaal. In deze stap verken je samen wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben hier een innovatie roadmap voor, waarmee je de dit in kaart kunt brengen. Niet elke duurzaamheidsdoelstelling heeft dezelfde uitkomsten, zo kan een circulaire doelstelling soms betekenen dat er toch meer CO2 wordt uitgestoten. De doelstellingen en consequenties moeten daarom goed in kaart worden gebracht. Uiteindelijk zoek je -performance based- wat voor een eigenschap het eindproduct moet hebben en dan kun je kijken hoe je op basis van die eigenschappen het duurzaamste product kunt maken.

Persoonlijk advies aanvragen

De Hamer is al jaren volop bezig met duurzaamheid en vindt het duurzaam aanbieden van beton belangrijk. Wil jij meer weten over duurzame keuzes bij het inkopen van betonnen rioolbuizen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Onze specialisten helpen je graag. 

Persoonlijk advies aanvragen