<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
25 november 2022

Betongeschiedenis van De Hamer te zien in kunstwerk tunnel Dukenburg

Muurschildering Nijmegen

Fotografie van Jacqueline van den Boom
De Hamer Beton heeft bijgedragen aan muurschilderingen in twee tunnels in de Nijmeegse wijk Dukenburg. In een van de tunnels heeft kunstenaar Johan Moorman de geschiedenis van de betonfabrieken aan het Maas-Waalkanaal vastgelegd.

Directeur Eric de Groot van De Hamer Beton vertelt in een podcast over de ontstaansgeschiedenis van De Hamer en de overige bedrijvigheid in de kanaalzone. De Hamer gebruikte het zand en grind dat uit de grond werd gehaald bij het graven van de ruim dertien kilometer lange verbinding voor de productie van betonnen tegels.

Kruiwagens

‘"Elke strekkende meter kanaal leverde zoveel zand en grind op dat we er toen voor een maand werk aan hadden", zegt De Groot. In eerste instantie werden de grondstoffen voor beton met kruiwagens naar de fabriek gereden. Dat was zwaar en later ook om een andere reden lastig. ‘’Als het vlakbij de fabriek vandaan komt, dan zou het misschien nog wel te doen zijn. Maar als het kilometers vervoerd moet worden, moet je iets anders.”

Dat was ook de reden van de aanleg van een industriespoorlijntje dat langs De Hamer en ook enkele andere betonfabrieken bij het kanaal liep. Later werd het kanaal zelf een belangrijke transportas voor De Hamer. ‘’In een vrachtwagen kun je 30 ton zand en grind vervoeren, met een schip 2000 ton”, zegt directeur De Groot.

Aanvoer grondstoffen

Het water was vooral belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen. ,,Voor het vervoeren van de tegels naar de afnemers niet. Dat gebeurde in kleinere batches”, aldus De Groot. Inmiddels is dat allang verleden tijd. ‘’Het kanaal wordt zo druk bevaren dat het gevaarlijk is om aan te leggen en dat is dan ook niet meer toegestaan.”

De beschildering van twee tunnels in Dukenburg is een initiatief van twee wijkbewoners, waarna de gemeente Nijmegen de handschoen oppakte. Basis voor de schilderingen vormen de Canon van Dukenburg en gesprekken met bewoners. De schildering van het betonverleden - met kruiwagen, zand en industriespoor - is te zien in de tunnel tussen Malvert en Weezenhof. Daar rijden dagelijks veel vrachtwagens van De Hamer door.

Beluister de podcast

Beluister in onderstaande video de podcast over de muurschilderingen in Dukenburg.