<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Projecten   »  
  3. Permeoblokken achter opsluitband de oplossing voor modderberm van de woonstraat in groningen

Primeur in Nederland, Permeo-blokken met dichte onderbak

In de prachtige Groningse woonwijk Piccardthof zijn aan het begin van deze eeuw de woningen aan de Snip gerealiseerd. De Snip is een deel van de wijk met een zestal parallel lopende woonstraten, uitgevoerd met straatstenenopsluitbanden en bermen van ongeveer twee meter breed.

Regenwater naar wadi-bermen

Regenwater valt op straat en wordt afgevoerd naar de wadi-achtige bermen, waar het geïnfiltreerd wordt. Onderin de berm ligt een geperforeerde kunststof pvc buis (200 mm) met twee grote straatkolken aan het begin en eind van elke woonstraat, die uitmonden in een watergang.

Modderbermen

In de afgelopen jaren blijkt deze oplossing echter niet goed te werken, het wadi-effect van de bermen valt erg tegen. Bovendien wordt dit nog eens verstoord door de aanleg van kabels en leidingen en het overrijden bij parkeren. Bovendien blijkt de buis onderin de wadi een dichte buis. De bermen worden steeds meer modderbermen, waarvan de afwatering steeds slechter wordt, vooral bij hevige buien. 

Theo Terpstra, Technisch Specialist Riolering van de Gemeente Groningen, was hiervoor op zoek naar een adequate oplossing en hoopt die gevonden te hebben door de toepassing van Permeoblokken.

Groningen_De_Snip_Permeoblokken_15

Permeoblokken achter opsluitband

Een van de woonstraten is nu aan beide kanten over een lengte van bijna 200 meter uitgevoerd met Permeoblokken (achter de opsluitbanden). Op deze manier wordt het regenwater dat op straat valt snel geïnfiltreerd. Vier inspectieblokken, die met een onder inlaat 160 mm verbonden zijn met de afvoerbuis in de berm, zorgen voor de verwerking van overtollig regenwater bij de zwaardere buien. 

Resultaten

De eerste resultaten zien er hoopgevend uit, de eindbeoordeling vindt in de loop van 2016 plaats. Mocht deze oplossing goed blijken te voldoen, dan overweegt men de rest van de woonstraten van de Snip ook op deze manier te voorzien van deze nieuwe vorm van afkoppeling van hemelwater.

Projectfoto's