Home    Producten    Riolering    Buizen   

Permeoblokken ®

pagina icon

Permeoblokken ®

Drie functies in één systeem: transport, infiltratie en drainage

Permeoblokken
Als aanvulling op de reeds bestaande Permeobuizen, Permeoschachten en Permeobestrating heeft Betonindustrie De Hamer B.V. nu ook Permeoblokken.

Infiltratie en afkoppelen
Er komt steeds meer regenwater in de bodem en er wordt steeds meer water aan de bodem onttrokken ten gevolge van intensivering van landbouw, verstedelijking en de grotere behoefte aan drinkwater. Tegelijkertijd zorgt de regenwaterafvoer door riolen steeds vaker voor overlast. Water op straat en ongewenste overstorten op oppervlaktewater zijn het resultaat. Bergingsvoorzieningen beperken de overlast wel, maar kunnen het probleem van lage grondwaterstanden niet verhelpen. In de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt aan alle betrokken partijen gevraagd maatregelen te nemen tegen onder meer verdroging en onnodig watertransport. Ook ongewenste overstorten dienen tot een minimum beperkt te worden.

Permeoblokken®

De Permeoblokken zijn speciaal ontwikkeld als infiltratiesysteem voor situaties waarbij het grondwaterpeil hoog is (diepte minder dan één meter). Afhankelijk van de functie produceert De Hamer types Permeoblokken voor zowel bovengrondse als ondergrondse toepassing. Het bovengrondse type van het waterdoorlatende Permeoblok kan als vervanging van goot en band dienen. Door de zeer open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het direct in de ondergrond. Het waterdoorlatende vermogen van het Permeoblok is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. Daarnaast heeft het systeem (afhankelijk van de toepassing) een bergend en afvoerend vermogen, om in geval van zeer intensieve regenbuien wateroverlast te voorkomen. Een mogelijkheid is om het Permeoblok aan te sluiten op een andere infiltratievoorziening.

Door de geometrie, vierkant van buiten en rond van binnen, is het Permeoblok zeer sterk en kan daardoor weerstand bieden aan grote (verkeers)belastingen. Een belangrijk aspect hierbij is de ondergrond. Doorgaans zullen, afhankelijk van de ondergrond, de Permeoblokken worden gesteld in open stampbeton of een vergelijkbare fundering. De inspectie bij de Permeoblokken is eenvoudig uit te voeren, ook zijn ze gemakkelijk te reinigen.

Extra tracéruimte bij de aanleg is niet nodig omdat drie functies in één blok worden gecombineerd: transport, infiltratie en drainage.


Product eigenschappen

  • Ontlasting van bestaande HWA afvoeren.
  • Geringe afmetingen.
  • Geringe inbouwdiepte en kleinschalig grondwerk.
  • Afhankelijk van het type, verkrijgbaar in Ø100, Ø150, Ø160 en Ø 200 mm.
  • Traditionele verbinding met vaar- en moereind.
  • Afhankelijk van het type, gewicht variërend van 19 kg tot 165 kg.
  • KOMO BSB certificaat.
  • Bestand tegen verkeersbelasting.

Toepassing
Welk Permeoblok ingezet kan worden, is afhankelijk van de gewenste toepassing/functie. De Permeoblokken zijn zowel bovengronds als ondergronds toepasbaar.