<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
  1. Home   »  
  2. Producten   »  
  3. Bestrating   »  
  4. Tegels   »  
  5. Trottoirtegels   »  
  6. Trottoirtegels 200x200 mm   »  
  7. Trottoirtegel 200x200x80 mm

Trottoirtegel 200x200x80 mm

Trottoirtegel 200x200x80 mm
  • Handmatig (op de kant gepakketteerd)
  • Machinaal blokverband 6-6-6-6
  • Machinaal halfsteensverband 6-5-6-5