<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
 1. Home   »  
 2. Over ons   »  
 3. Kernwaarden   »  
 4. Kwaliteit

Kwaliteiteisen van onze producten en diensten

In het kwaliteitshandboek van De Hamer staat het kwaliteitssysteem van De Hamer beschreven. De vijf productgroepen waarmee De Hamer zich profileert op de markt zijn alle voorzien van een productcertificaat. Dit houdt in dat alle producten die zich binnen deze productgroepen bevinden voldoen aan alle hierop van toepassing zijnde NEN-normen en beoordelingsrichtlijnen. Alle producten worden dan ook onder KOMO en KIWA keur geleverd. De kwaliteitscontrole geschiedt volgens IKB-schema's (Interne Kwaliteit Bewaking) waarbij het KIWA als externe organisatie het gehele productieproces controleert. Het productcertificaat is behaald op de volgende productgroepen:

1. Betonbanden (met Milieukeur) (K2074)
2. Betonstraatstenen (met Milieukeur) (K2008)
3. Betontegels (met Milieukeur) (K2050)
4. Buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton (K2548 & K2545) en eivormige buizen van ongewapend beton (K11801 & 12102)
5. Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton (K2561 & 2558)

Het kwaliteitssysteem van De Hamer is opgebouwd en wordt gewaarborgd door de volgende componenten:

 • De KOMO-productcertificaten
  Het KOMO-certificaat laat zien dat De Hamer de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant maakt. Een KOMO-certificaat is ook een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw.

 • De BENOR-productcertificaten
  De Hamer heeft van de keuringsinstantie PROBETON uit Brussel het BENOR certificaat ontvangen voor de cirkelvormige poreuze buizen van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen (permeo) en de toegangs- en verbindingsputten van gewapend en ongewapend beton.

 • Het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat
  De Hamer heeft een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2008 opgezet. Deze internationale norm specificeert eisen voor ons kwaliteitsmanagementsysteem. Met deze norm tonen wij aan dat wij op consistente wijze producten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en wet- en regelgeving. De ISO 9001:2008 wordt doeltreffend in ons bedrijfssysteem toegepast om de klanttevredenheid te vergroten.
  PDF-document van het certificaat

 • Het NEN-EN-ISO 14001:2004 certificaat
  ISO 14001:2004 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij er alles aan doen om de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen.
  PDF-document van het certificaat

 • Computersysteem
  Door de toepassing van een computersysteem is De Hamer in staat het productieproces stap voor stap, vanaf de werkvoorbereiding tot en met de aflevering, optimaal te besturen en te bewaken. Daarnaast wordt er continu gestreefd naar het verbeteren van de bestaande processen en systemen.

 • Een continue risico inventarisatie en - evaluatie op ARBO- en Milieuwetgeving
  In het kader van de ARBO- en Milieuwetgeving vindt er binnen de organisatie een continue inventarisatie en evaluatie plaats om knelpunten op ARBO en milieu gebied in kaart te brengen en op te lossen. Het onderwerp “ongevallen” is een maandelijks terugkerend punt op de agenda van het MT. Het onderwerp “ARBO” wordt in elk O.R. en O.V. overleg besproken.