<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

De basisfunctie van betonnen banden is het behouden van compacte bestrating door het opsluiten van bestratingsmaterialen. Maar er zijn meer toepassingen; de verzorging van regenwaterafvoer, een signaalfunctie op verkeerswegen en – pleinen, het markeren van inritten of parkeerhavens etc. Voor iedere situatie kan De Hamer betonbanden leveren. Dat kunnen banden zijn in diverse profielen, afmetingen en uitvoeringen. Ook de afwerking kan variëren. Onder meer aparte deklagen en kleurgebruik kunnen het trottoir passend afwerken of – samen met hoogteverschillen – verschillende wegdelen benadrukken om zo de veiligheid van de weggebruikers te verhogen.

Voordelen banden die hoogteverschil opvangen

  • Scheiding van verkeersstromen (fiets- of voetpad van de rijbaan e.d.).
  • Overrijdbaar waar nodig.
  • Oplossing voor parkeren op het trottoir.

Producten

Andere producten voor het opvangen van hoogtes zijn beschoeiingen en keerwanden (Kemper, zusteronderneming)

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.