<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Bestrating

Bij hoge verkeersbelastingen is het van belang de bestratingsmaterialen goed 'op te sluiten' met behulp van bijvoorbeeld banden. Ook kan er voor gekozen worden om de bestrating in een verband te leggen. De Hamer heeft verschillende soorten verbandtegels en -stenen, zoals de StoneCross en de Zeskanttegel. Deze verbandstenen en -tegels zijn ideaal voor parkeer- en industrieterreinen, laad- en losplaatsen, de agrarische sector, oeverbescherming, taluds, stadsvernieuwingsprojecten, opritten etc. Door de symmetrische vormen kantelen de stenen en tegels niet tijdens zware belasting. Er treedt geen spoorvorming op omdat ze een zeer sterk legverband hebben.

Riolering

De Hamer heeft voor elk soort verkeersbelasting verschillende buizen. Om te bepalen welke buizen je nodig hebt, is er een speciale grensdekkingtabel samengesteld. Voor elke buisdiameter zijn staafgrafieken opgesteld, die de minimale grensdekkingen weergeven voor ieder specifiek buistype in relatie tot verschillende bodemsituaties en verkeersklassen. Uit de grafieken kan worden afgelezen of voor de gewenste toepassing ongewapende buizengewapende buizen dan wel vlakke voetbuizen nodig zijn. Eén en ander na deskundig advies van De Hamer.

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.