<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
20 maart 2020

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder

Sinds 2013 zet De Hamer zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Ieder half jaar wordt de voortgang hierop gemeten en gerapporteerd. De Hamer heeft een doelstelling van 59,3 procent reductie in 2019 ten opzichte van 2015. In 2019 is een reductie van 61 procent behaald. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door de inkoop van groene energie vanaf begin 2017. Daar stoppen wij echter niet. Zo zijn er vanaf 2019 steeds meer elektrische auto’s in het wagenpark opgenomen en onderzoeken wij maatregelen om minder stoom te gebruiken voor versneld uitharden van onze prefab constructies. Ten slotte werken we continue aan het verbeteren van de efficiëntie, zoals het plaatsen van ledverlichting en het terugdringen van blindstroomverbruik door plaatsing van batterijcondensatoren.

De voortgangsrapportages, doelstellingen en CO2-footprint zijn hier te zien.