<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 april 2015

‘Oude wijsheid’ weer gecertificeerd!

De Hamer heeft onlangs het Columbuizen assortiment uitgebreid met de Columbuis 400/600. Deze ei-buis heeft een doorstroomprofiel van 400/600 mm. De Columbuizen zijn KOMO gecertificeerd. De volgende investering staat alweer voor de deur, met de uitbreiding van de Columbuis 300/450 mm. Deze ei-buis zal een ronde buitenkant krijgen, net zoals die met het doorstroomprofiel 250/375.

Historie Ei-buizen

In de jaren ‘50 werden riolen veelal uitgevoerd met een ei-vormig doorstroomprofiel. Deze hadden een vlakke voet en waren voorzien van een vaar- en moereind als verbindingsprofiel. Deze vaar- en moereinden moesten op het werk tot een waterdichte verbinding worden gemaakt. Hiervoor gebruikte men verschillende materialen, zoals: touw, specie en asfaltband. Hier was vaak een probleem: hoe kon men een goede waterdichte verbinding krijgen? En hoe kon men deze verbinding waterdicht houden? Door zettingen in de grond raakte deze verbindingen snel lek, wat allerlei problemen opleverde.

Machinale ronde buis

Met de komst van de machinaal gemaakte ronde buis in de jaren ‘60 met mof- en spieverbinding en ook nog eens twee meter lang, had men een buis die met een simpele ronde rubberring in elkaar gelegd konden worden, waarbij de verbinding zonder extra handelingen waterdicht was en ook bij mogelijke zettingen in de grond waterdicht bleven. Door deze toen moderne verbindingstechniek verloren de ei-vormige buizen met vaar- en moereind snel terrein.

Waterdichte verbinding ei-buizen

Bij De Hamer zijn toen mensen gaan nadenken om tot een oplossing te komen voor het verbindingsprobleem bij ei-vormige buizen. Met succes zijn toen nieuwe afdichtingtechnieken gevonden om ook eivormige buizen met mof- en spieverbindingen waterdicht te kunnen monteren.

De Hamer en ook ontwerpers van rioolsystemen zagen grote voordelen in de ‘oude wijsheid’. Bij een eibuis is de fluctuatie in de stroomsnelheid minder groot dan bij een inwendige ronde buis. Met name bij lagere waterstand is de stroomsnelheid bij een eibuis hoger, waardoor je bij deze buis minder vuilophoping zou mogen verwachten. Het zelfreinigend vermogen maakt de Columbuis onderhoudsarm, hij is 4x schoner dan een ronde buis. Voor Columbuizen zijn de normen vastgelegd in BRL 9209 en alle buizen worden geleverd met het KOMO productcertificaat. Columbuizen worden met een glijverbinding (HamerCol rubberring) gelegd, deze zorgt voor een perfecte, flexibele en blijvend waterdichte verbinding. In deze tijd van afkoppelen en verminderd waterverbruik is de ei-vormige Columbuis weer helemaal terug.