<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 november 2015

Expo Houten 2015: Dag van de Openbare Ruimte en Water in de Openbare Ruimte

De Hamer was begin oktober weer present op de Dag van de Openbare Ruimte. Op deze beurs is de Hamer al een aantal jaren aanwezig, maar dit jaar is er een nieuw fenomeen aan toegevoegd: Water in de Openbare Ruimte.

Waterbeheersing in de straat
De Hamer had dit jaar een stand met als thema: “Waterbeheersing in de straat”. Hiermee hebben we allebei de beurzen prachtig aan elkaar verbonden, met een hoofdonderwerp dat helemaal op ons lijf geschreven is. Water, in welke hoedanigheid dan ook (afvalwater, regenwater, schoonwater, etc.), is immers de basis waar eigenlijk al onze betonproducten wel op een of andere manier mee te maken hebben of door ontstaan zijn. En dat geldt zowel voor riolerings- als bestratingsmaterialen.

Permeo en Aqua Mensura
“Het waren 3 prachtige dagen”, om maar aan te sluiten bij een leuke tv reclame. We hebben heel veel belangstelling gehad. Men kent de Hamer en kwamen kennis vergaren over onze oplossingen, die op de beursstand afgebeeld waren, zoals Permeoblok en Aqua Mensura

Uitdagingen met water
De beursbezoekers komen in steeds groten getale naar Houten. Het zijn voornamelijk ontwerpers, stedenbouwkundigen, technische mensen van gemeentes, waterschappen en adviesbureaus. Mensen, die vaak op zoek zijn naar oplossingen voor de uitdagingen in hun eigen werkomgeving. En die uitdagingen bestaan op dit moment heel veel uit zaken rond “Water”, dus een uitgelezen kans om onze betonproducten onder de aandacht te brengen, zeker op de manier waarop onze stand vorm gegeven is:

“Wat kan de Hamer mij leveren en op welke manier kan ik dat gebruiken?”

En dat hebben de beursbezoekers zeer gewaardeerd, gezien de vele nieuwe afspraken die onze accountmanagers mogen gaan maken om verder mee te denken in oplossingen voor diverse opdrachtgevers. Waarbij de rol van ons Permeoblok echt leading is, want daar is iedereen toch heel enthousiast over. ‘Hoe simpel kan een oplossing zijn’, hebben we vaak gehoord. En het leuke is, dat mensen er zelf ook door aan het denken gezet worden, want er komen allerlei ideeën spontaan op, om dit prachtige product toe te passen.

Prima beurs, met gericht publiek, goede gesprekken, het was een voorrecht om samen met een aantal collega’s drie prachtige dagen in Houten te staan en de De Hamer / BTE te promoten.

Frits Bennink