<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
31 augustus 2022

De VoegStone: veilige toepassing in een groen ontwerp

De VoegStone: veilige toepassing in een groen ontwerp

Daar waar een ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt wordt, zorgen onkruid en vervuiling vaak voor een flinke uitdaging. Daarbij moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met veiligheid en overzichtelijkheid. Bestraten lijkt in veel gevallen de meest voor de hand liggende oplossing. Maar, ook het zo groen mogelijk houden van de omgeving speelt een belangrijke rol! Het antwoord vinden we in de combinatie; de VoegStone van De Hamer.

De Hamer - Voegstone De VoegStone is perfect tegen ongewenst onkruid en vormt een duurzaam onderdeel van bestrating in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een middenberm. De combinatie tussen de VoegStone en bijvoorbeeld grassen en bloemen, biedt een ontwerp het beste van twee werelden: een veilige én groene omgeving! Biodiversiteit en infiltratie van grondwater krijgen alle ruimte en gevaarlijke verkeerssituaties worden voorkomen door een deel van de middenberm te bestraten met VoegStones.

 De VoegStone is met zijn De Hamer - Voegstone doorlopende verjonging en vlakke afwerking (zonder facet) speciaal voor deze functie ontworpen. De steen wordt standaard geleverd met deklaag en wordt geproduceerd volgens de Newtone methode. Hierbij wordt het grind vervangen door kleurechte en slijtvaste mineralen. Zo draagt de VoegStone bij aan een kleurrijke openbare ruimte en is het onderhoud minimaal. Door de preventieve werking (het ontwerp van de steen in combinatie met de gebruikte voegmortel voorkomt de groei van onkruid tussen de stenen) is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen niet meer nodig. Tot slot worden de stenen standaard geproduceerd met een substantieel percentage betongranulaat in het onderbeton, waardoor deze steen ook op gebied van circulariteit hoog scoort. 

De Hamer - Voegstone

De VoegStone zelf is daarnaast opbreekbaar en kan hergebruikt worden (bij het opbreken valt de voegmortel van de stenen en kunnen de stenen weer opnieuw worden gestraat en gevoegd).